Aplikacija EPRESS

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Aplikacija, ki na podlagi statističnih podatkov, podatkov INKAT baze (baza pisnega dela zemljiškega katastra) in lokalnih občinskih baz evidenc nepremičnin, kreira, vzpostavlja in ažurira bazo evidence stavbnih zemljišč, stanovanj in premoženjsko evidenco, z namenom izračunavanja nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč in stanovanj, ter davka na premoženje. Od aplikacije GEOSTAT aplikacija se razlikuje v meniju EPRESS, dodatnih podatkovnih plasti in procedur, ki so potrebni za sestavo in ažuriranje evidenc. Sam meni epress se razlikuje od posameznega uporabnika glede na Občinski odlok.

EPRESS - opravila, potrebna za nastavitev in ažuriranje evidenc

  • Vrednost točke - vnesete vrednost točke, ki je osnova za izračun nadomestil, in ostaja nespremenjena do spremembe
  • Faktor valorizacije - vnesete faktor valorizacije, ki ostaja nespremenjen do spremembe.
  • Vključitev/Izključitev plasti za izris na ekran/tiskalnik, kot so Epress evidenca, kataster, prebivalci stavbna zemljišča, …
  • INKAT - iskanje podatkov pisnega dela zemljiškega katastra, po lastniku, parceli ali posestnem listu
  • Urejanje tabel - pregledovanje ali izvajanje sprememb v tabelah, ki so pomembne za evidence, kot so območja, vrste zazidanosti, dejavnosti in število točk.
  • Preglej evidenco - prikaz vseh podatkov evidence, izvajanje popravkov, izpisov,...

Evidenco nastavljamo tako, da imamo vključeno eno od plasti podatkov, ki so potrebni za nastavitev (Poslovni register, Gospodinjstva, Ehiš, Prebivalci, …). Če izvedemo dvoklik na izrisano entiteto ene od plasti, se nam odpre dialog, ki vsebuje gumb Evidenca nadomestil. Če kliknemo na ta gumb, se sproži procedura, ki na tej lokaciji, poišče vse razpoložljive podatke, in jih zapiše v dialog evidence, ki ga potem še ročno dodatno opremimo in shranimo spremembe z klikom na gumb Popravi zapis. V primeru, ko za eno podatkovno polje procedura najde več različnih podatkov (lastniki), se nam ti podatki predhodno zapišejo v seznam, in procedura zahteva od vas, da se odločite za enega od možnih podatkov. Vse ostale aktivnosti (izpisi, izrisi, analize, filtri, …) glej EPRESS aplikacija, Kako…, Raziskovalec ali.

Osebna orodja