Aplikacija GEODEZIJA

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Je namenjena uporabnikom, ki potrebujejo geodetski način obdelave podatkov, oziroma obdelavo GIS podatkov geodetskega karakterja. Od ostalih aplikacij se razlikuje predvsem v menijih Meni Topološko editiranje in Meni Prostorske obdelave ter nekaterih specifičnih plasteh, kot so katastrske parcele z navezavo na INKAT bazo (pisni del zemljiškega katastra), ter bazo ZKV točk. Aplikacijo uporabljajo predvsem geodetski strokovnjaki in drugi strokovnjaki, ki potrebujejo geodetske podatke.

Meni Topološko editiranje

TOPOLOŠKI EDITOR - uporabljate v primerih ko potrebujete poligonsko plast podatkov, ki mora biti topološko čista, oziroma mora zadovoljiti topološke kriterije. Posamezna pravila, načine in vrstni red dela si poglejte v rubrikah:

Meni Prostorske obdelave

PROSTORSKE OBDELAVE - Prostorske obdelave podatkov zahtevajo polno obvladovanje GIS logike in tehnologije. Funkcije, ki so v nadaljevanju opisane so tesno povezane z topologije, oziroma je v večini primerov pogoj da se posamezne funkcije lahko izvajajo, topološka čistost.

 • Premakni centroid- Za izbrano plast (poligonskega tipa) lahko premikate centroide, tako da pokažete kateri centroid želite premakniti, nato pa mesto premika. Postopek zaključite s klikom na desno tipko na miški.
 • Premakni vse centroide- Filtriranim poligonom v izbrani plasti lahko paketno spremenite pozicijo centroida, tako da vnesete dolžino premika v m v smeri geodetskega Y in v smeri geodetskega X.
 • Samodejno kreiraj centroide-v izbrani plasti se bodo preračunali centroidi. Uporabno, v primerih, ko imate v bazi centroide na Y=0 in X=0koordinati. Po končani operaciji obvezno preverite pravilnost topologije.
 • Paketna sprememba podatkov-Za celotno izbrano plast lahko paketno spreminjate podatke po načelu: če v izbranem polju P1 nastopa vrednost V1, potem v izbrano polje P2 zapiši vrednost P2.
 • Zapiši vrednost: Točkovna plast v poligonsko - Zapis prve poiskane vrednosti v poligonsko plast iz točkovne plasti, če je vrednost znotraj poligona. Primer: imate plast Novih občin (poligonska) in plast firm, v kateri imate polje s podatkom šifre občine. Ta podatek želite zapisati v plast občin. Funkcija za vsak poligon poišče en podatek v točkovni plasti, ki je znotraj tega poligona in zapiše vrednost poligonu.
 • Zapiši vrednost: Poligonska plast v točkovno - Zapis poiskane vrednosti poligonske plasti v točkovno plast, če je točka (poligon) znotraj poligona. Primer: imate plast Katastrskih občin in plast katastrskih parcel (centriodi teh parcel se smatrajo kot točkovna plast). Funkcija vam poišče v kateri katastrski občini leži posamezna parcela in zapiše ta podatek parceli.
 • Združi poligone po atributni vrednosti - Za izbrano plast (poligonsko) funkcija združi vse poligone kateri vsebujejo podano vrednost in se dotikajo vsaj v eni liniji. Če ne vnesete podane vrednosti, se združujejo poligoni enakih vrednosti, s pogojem da se dotikajo vsaj v eni liniji.
 • Kreiraj liste v obstoječo plast - V izbrano plast se kreirajo listi, s podanim izhodiščem, in dimenzijo lista.
 • Prostorsko združevanje plasti (Overlay) - Overlay funkcije. Za detajle glej (Prostorsko preseki - OverLay funkcije)
 • Združevanje strukturno enakih plasti -Funkcija vam omogoča, da plasti, ki so strukturno enakega tipa združite v novo plast.
 • Prenesi pokazane vektorje - Iz plasti, ki ima vključeno opcijo ISKANJE (Double-Click), se prepisujejo pokazani vektorji z miško. Praktično, ko želite prenašati vektorje iz ene v drugo plast.
 • Preveri topološke napake - Funkcija, ki vam omogoča hitro kontrolo topološke čistosti. Če plast vsebuje topološke napake, jih morate odpraviti v Topološki editor.
Osebna orodja