O sistemu SDMS

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Osnovni opis sistema

SDMS 4.0 je 32-bitna različica geografskega informacijskega sistema SDMS, ki se je že dodobra zasidral v slovenskem in ožje-evropskem prostoru. S svojo enostavnostjo uporabe je postal uspešnica pri izgradnji in reševanju prostorskih problemov v digitalni obliki. SDMS 4.0 poseduje vse odlike svojega predhodnika, nadgrajen pa je s precej spremembami, ki prispevajo k dodatni kvaliteti programa.

SDMS 4.0 je platforma in orodje za razvoj geografskih informacijskih sistemov.

Osnovne funkcije programa

 • Zajem podatkov - Podatki se vnašajo/popravljajo/brišejo preko vhodno-izhodnih mask (avtomatsko ali ročno generiranih).
 • Uvoz in izvoz podatkov - Podatki se importirajo/exportirajo iz/v različna orodja, kot so SDMS-W, ARC/INFO, AutoCAD, Excel, ASCII, Access, ODBC, ...
 • Direktni dostop do zunanjih baz podatkov - Preko ODBC protokola je možen dostop do praktično vseh relacijskih baz podatkov.
 • Analiza podatkov
  • glede na prostorske pogoje (znotraj okna ali poligona, oziroma tako da določimo razdaljo od točke ali polilinije in prostorskim izsekom),
  • glede na določene vrednosti polj (tako da primerjamo vrednost določenega polja s podano vrednostjo),
  • z SQL izrazom.
  • Rezultate izbire lahko prikažemo na ekranu, izpišemo v poročilu, preko odložišča (Odložišče) kopiramo v druge aplikacije ali izvozimo v datoteko.
 • Grafični prikaz podatkov v obliki kart - Geokodirane podatke vsake podatkovne plasti lahko prikažemo, tako da definiramo naslednje atribute za način prikaza:
  • barvo,
  • obliko simbolov, velikost in kot
  • obliko in širino linije
  • barvo in tip šrafure
  • polja za prikaz s kakršnimkoli naborom znakov, velikostjo, stilom, kotom in poravnavo,
  • stolpične ali krožne grafe za numerične podatke.
  • Katerikoli od atributov za prikaz je lahko fiksen (enak za vse lastnosti) ali spremenljiv (odvisen od nekega numeričnega atributa lastnosti). Podatke lahko prikažemo na ekranu ali kateremkoli tiskalniku/risalniku, ki ima gonilnik za MS Windows.

Potrebna programska/strojna oprema

Program deluje v 32-bitnem načinu, zato kot platformo uporablja Windows 95, 98 ali Windows NT 4.0. Minimalna zahteva je torej osebni računalnik s procesorjem Pentium z vsaj 32 MB pomnilnika. Ravno tako je potreben grafični pospeševalnik. Velikost trdega diska zavisi od velikosti podatkovne baze uporabnika, sam program pa zavzame relativno malo prostora (cca 5Mb).

Osebna orodja