Operatorji

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje
Operator Operacija Tip operandov Tip rezultata
+ Združevanje teksta String String
+ Seštevanje Numerični Numerični
- Odštevanje Numerični Numerični
- Negativnost Numerični Numerični
* Množenje Numerični Numerični
/ Deljenje Numerični Numerični
DIV Celoštevilčno deljenje Long Long
MOD Ostanek deljenja Long Long
NOT Negacija Boolean Boolean
AND Logični in Boolean Boolean
OR Logični ali Boolean Boolean
XOR Logični xor Boolean Boolean
= Enakost Numerični, String, Razred Boolean
<> Neenakost Numerični, String, Razred Boolean
< Manjši kot Numerični Boolean
> Večji kot Numerični Boolean
<= Manjši ali enak kot Numerični Boolean
>= Večji ali enak kot Numerični Boolean
LIKE Enak maski (*,?) String Boolean
Osebna orodja