Osnovni principi dela

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Končni uporabnik v že zgrajeni aplikaciji upravlja in nadzira svoj GIS z izborom ustreznih ukazov ali postopkov iz menija, orodjarne, hitrih tipk, ali iz tematike, kjer lahko manuelno vpliva na teme, maske, poročila, izvoze ali uvoze. Končni uporabnik ima popolnoma zgrajeno aplikacijo, kar prestavlja za njega veliko enostavnejše in lažje razumljivo delo.

Graditelj aplikacij pa s pomočjo raziskovalca ter urejevalnikov izdela kompletno delovno okolje od strukture podatkovnih plasti, tabel, menijev, … do vseh procedur, ki so definirane v aplikaciji ali se v aplikaciji uporabljajo.

Ponavadi zajema postopek izgradnje aplikacije naslednje naloge:

  • Definiranje in izgradnja vseh podatkovnih plasti in njihovih struktur, tematike, poročila, maske, izvoz in uvozov, ter standardnih filtrirnih postopkov,
  • Definiranje in izgradnja standardnih tematik,
  • Definiranje in izgradnja tiskalniških obrazcev (predloge izrisa),
  • Definiranje uporabnikov in razmestitev po uporabniških skupinah,
  • Definiranje in izgradnja vseh procedur, ki se bodo uporabljale v aplikaciji
  • Definiranje in izgradnja menija, orodjarne in hitrih tipk, ki sestavljajo aplikacijo
  • Testiranje celotnega sistema
Osebna orodja