Posodabljanje sistema

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Kategorije:Administracija sistema Sistem SDMS nenehno razvijamo, nadgrajujemo z novimi funkcijami ter odpravljamo eventuelne napake. Zato občasno na spletu objavljamo nove verzije sistema. Uporabniki sistema, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o vzdrževanju, si lahko s spleta kadarkoli prenesejo najnovejšo verzijo sistema ter si jo namestijo.

Obvestila o novostih se nahajajo na spletni strani http://www.sdms.si/ (še v razvoju).

Posodabljanje eno-uporabniške verzije sistema

Eno-uporabniška verzija sistema se nadgradi tako, da v glavnem meniju programa izberete opcijo Pomoč / Posodobitev programa.

Program najprej preveri, ali je spletna storitev posodabljanja dostopna. Če javi, da storitev ni dostopna, je možno, da spletni strežnik za posodabljanje trenutno ne deluje. Še bolj verjetno pa je, da vam dostop do spletne storitve preprečuje požarni zid, tako da preverite tudi to možnost pri upravitelju vašega sistema.

Program nato preveri, ali že uporabljate najnovejšo verzijo sistema. V tem primeru vas o tem obvesti in posodabljanje ni potrebno.

Sicer pa vas program obvesti, da vam je na voljo novejša verzija sistema. Če posodabljanje potrdite, program začne prenašati in nameščati najnovejšo verzijo sistema na vaš računalnik. Ta postopek lahko traja nekaj minut, kar je odvisno tudi od hitrosti vaše povezave v splet.

Počakajte, dokler program ne zaključi prenosa!!!

Ko je nova verzija uspešno nameščena, vas program o tem obvesti. Potrebno je le še zapustiti program in ga ponovno zagnati.

Zagotovite tudi, da bo imel prijavljeni uporabnik polne pravice na mapi, kjer se nahaja program.

Posodabljanje več-uporabniške verzije sistema (client/server)

Za posodabljanje več-uporabniške verzije sistema so na voljo naslednje možnosti:

Ročno posodabljanje odjemalca

Ročno posodabljanje odjemalca je povsem identično kot posodabljanje eno-uporabniške verzije (glej zgoraj). Vsekakor upoštevajte, da se v tem primeru posodobi le odjemalec (client), ne pa tudi strežnik (server). Načeloma pa se verzija odjemalca spreminja bistveno pogosteje kot verzija strežnika.

Ročno posodabljanje strežnika

Ročno posodabljanje strežnika se trenutno izvede z ukazom NetUpdate iz ukazne vrstice SDMS-ja.

Strežnik preveri in po potrebi naloži najnovejšo verzijo. V tem primeru tudi brezpogojno in grobo odklopi vse odjemalce in se ponovno zažene.

S tem ukazom ravnajte previdno, kajti ob grobem odklopu odjemalca so trenutno vnašani podatki izgubljeni. Odjemalcem se tudi izpiše sporočilo, da je povezava s strežnikom prekinjena, vendar pa kakih negativnih posledic ni (razen prej omenjene izgube trenutno vnašanih podatkov).

Samodejno posodabljanje odjemalcev in strežnika

Priporočena možnost za posodabljanje več-uporabniške verzije sistema pa je samodejno periodično posodabljanje sistema (tako strežnika kot odjemalcev). Zaželeno je namreč, da se strežnik posodablja izven delovnih ur, tako da ta postopek ne moti in prekinja dela uporabnikov.

Samodejno posodabljanje sistema se določi tako, da se na samem strežniku v datoteko SDMSDSP.INI doda naslednje vrstice (brez komentarjev, seveda):

UpdateHour=23    // ob kateri uri naj se izvaja posodabljanje (0-23), obvezna vrstica
UpdateDays=2     // katere dneve v tednu naj se izvaja posodabljanje (1-7 ali *)
UpdateWeeks=*    // katere tedne v mesecu naj se izvaja posodabljanje (1-5 ali *)
UpdateMonths=*   // katere mesece v letu naj se izvaja posodabljanje (1-12 ali *)

Naveden primer bi sprožil samodejno posodobitev in nov zagon strežnika vsak torek med 23:00 in 24:00 uro. To je tudi termin, ki ga priporočamo večini uporabnikov.

(Jadran: vaše stranke naj po možnosti to izvajajo ob sredah ob 03:00.)

V kolikor pa želimo v samodejno posodabljanje dodati še posodabljanje odjemalca (kar je seveda smiselno), to storimo tako, da v navedeno datoteko dodamo še naslednjo vrstico oz. vrstice:

UpdateCLSI=c:\sdms4\clientslovene.exe

V tem primeru se bo vsakič posodobil tudi odjemalec. Bodite natančni pri vnosu poti do odjemalca ter imena odjemalca, lahko se namreč imenuje tudi drugače. Za hrvaško verzijo odjemalca uporabite UpdateCLHR, za angleško pa UpdateCLEN (uporabljate namreč lahko tudi več jezikovnih različic odjemalca hkrati).

Za posodabljanje odjemalca SDMS WebServer po enakem sistemu uporabite UpdateWSEN.

Zagotovite tudi, da bo imel uporabnik SYSTEM (pod katerim teče strežnik) polne pravice na mapi, kjer se nahaja odjemalec, kot tudi omogočeno povezavo na splet.

V slučaju, da je ob izvedbi samodejnega posodabljanja na strežnik prijavljen kak odjemalec, se bo strežnik sicer posodobil, ne bo pa se ponovno zagnal. To bo storil šele zatem, ko se bo odjavil zadnji odjemalec.

Osebna orodja