Prostorsko preseki - overlay

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Prostorski presek (OVERLAY) je operacija, ki fizično preseka poligonsko (ali polilinijsko) podatkovno plast z drugo poligonsko plastjo, rezultat pa so razbiti poligoni (ali polilinije). Rezultati prostorskega preseka se prenesejo v izhodno podatkovno plast, vhodne pa ostanjejo nespremenjene.

Prostorski presek se sproži s ukazom Overlay.Execute oziroma iz menija Prostorske obdelave / Prostorsko združevanje plasti.

Nato morate določiti:

  • Osnovno podatkovno plast,
  • Podatkovno plast, s katero se bo osnovna plast presekala,
  • Izhodno podatkovno plast - to je lahko obstoječa ali pa nova plast. Če zapišete ime v rubriko Ime nove podatkovne plasti. Opozorilo: če izvedete zapis v obstoječo plast bodo morebitni podatki v tej plasti izgubljeni.
  • Operacijo - izbirate tip prostorskega preseka. Pri izboru preseka se vam spodaj izrisuje demonstracijski primer rezultata posameznega preseka.

SLIKA

Opozorilo: Prostorske preseke lahko izvajate samo na topološko čistih podatkovnih plasteh, zato je predhodno treba nujno opraviti topološko preverjanje vhodnih plasti.

Opozorilo: Izvajanje operacije prostorskega preseka je časovno odvisno od količine podatkov.

Osebna orodja