Razlike in prednosti proti SDMS-W

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Client/Server arhitektura

 • Podprto je delo v mreži, z istočasnim delovanjem več uporabnikom

Client

 • Raziskovalec
  • Sklop editorjev za vse podatke
  • Vsi objekti so shranjeni v drevesni strukturi
 • Lastnosti objektov (Ime, Dodatno ime, Komentar, Uporabljen v, pravica vpogleda in urejanja)
 • Avtomatski import iz SDMS-W

Aplikacije

 • Definira se generalne lastnosti aplikacije s katerimi se starta
  • Meni - ime menija, ki se uporablja v aplikaciji
  • Orodjarna - ime orodjarne, ki se uporablja v aplikaciji
  • Hitre tipke - ime nabora 'vročih tipk', ki se uporablja v aplikaciji
  • Procedure, ki se izvedejo ob zagonu programa
  • Procedure, ki se izvedejo ob zaključku programa

Šrafure

 • Definira se šrafura. Lahko je barvna in ni več omejena na 8 x 8 pixlov

Hitre tipke

 • Lahko se definira poljubne kombinacije tipk (Ctrl+Alt+Shift+a)
 • Lahko se izvede procedura ali pa več ukazov zapovrstjo (zoom(2);redraw;)

Podatkovna plast

 • Nizi podatkov (Ime, dodatno ime, Komentar)
  • Polja - nabor polj v atributni tabeli v določenem nizu podatkov
  • Ime - ime polja v atributni tabeli v določenem nizu podatkov
  • Dodatna imena - Drugo ime za ime polja v atributni tabeli v določenem nizu podatkov
  • Komentar - kratek opis ali komentar polja v atributni tabeli v določenem nizu podatkov
  • Tip - Tip polja (Besedilo, Številka, Datum/Čas, Objekt)
  • Oblika - Oblika izpisa in tip številke
  • Relacija - Definiranje relacije s tabelami (šifranti)
  • Formula - Polje, ki dobiva vrednost na podlagi formule, ki se preračunava v 'živo'
  • Pri spreminjanju strukture podatkovne plasti, ki že vsebuje podatke, ni potrebno nikakršnih predelav baz, ker za to poskrbi avtomatska procedura, ki predela podatke v novo strukturo. Če se spreminja ali dodaja polje formula ali relacija, se baza tudi avtomatske ne predeluje. Po predelavi podatkov se stara baza shrani pod enakim imenom z dodatkom '~' v ekstenziji in zaporedno številko predelave.

Tematika

 • Nov pristop (Lahko je več posameznih nastavitev (dva ali več teksta) in pri vsaki se lahko definira vsaka lastnost z poljubno formulo
  • Napis
  • Simbol
  • Linija
  • Šrafura
  • Karta
  • Objekt
  • Tortni graf
  • Stolpčni graf

Filter

 • Prostorski pogoj
 • Podatkovni pogoj
 • Poljubne formule

Sort

 • Po katerem polju in vrstni red

Maska

 • Avtomatfske maske

Poročilo

 • Polje formula, polje karta, globalna predloga

Uvoz

 • Uvozni formati:
  • Ascii datoteka
  • Podatkovna plast SDMS-W
  • ODBC vir podatkov
  • Datoteke Arc/info in Arc/View
  • Datoteka DXF
 • V čarovniku se izvrši analiza podatkov
 • Po uvozu se izvede optimizacija baze
 • Vsak preddefiniran uvoz se poimenuje, tako da si lahko nastavimo več preddefiniranih načinov uvoza, ki se kasneje lahko uporabljajo (kličejo) v proceduri.

Izvoz

 • Export formati:
  • Ascii datoteke (polja ločena z znakom)
  • Ascii datoteke (polja konstantne širine)
  • ODBC vir podatkov
  • Datoteke Arc/info in Arc/View
  • Datoteka DXF
 • Vsak preddefiniran export se poimenuje, tako da si lahko nastavimo več preddefiniranih načinov exporta, ki se kasneje lahko uporabljajo (kličejo) v proceduri.

Tipi linij

 • Definira se Linija

Moduli

 • Tipi spremenljivk
 • Funkcije
 • Procedure s parametri. S pomočjo programskega jezika Programski jezik SDMS Basic lahko izvajate praktične vse zahtevke ali procedure, ki niso implementirane v samem programu.

Meniji

 • Poboljšan editor
 • Povleci in Spusti
 • Komentar
 • Lahko se izvede procedura ali pa več ukazov zapovrstjo (zoom(2);redraw;)

Simbol

 • Izboljšan editor
 • Rotacija kreiranega simbola
 • Import simbolov iz DXF-a

Tabele

 • za šifrante, ki so po več ključih in imajo več tekstov
 • Ključ je celoštevilčna številka.
 • Direktni pristop k editiranju tabele

Orodjarna

 • Več ikon
 • Povleci in Spusti
 • Presledki v orodjarni
 • Komentar
 • Lahko se izvede procedura ali pa več ukazov zapovrstjo (zoom(2);redraw;)

Uporabnik

 • Uporabniško ime
 • Geslo

Skupina uporabnikov

 • Skupine, za katere se definira enake pravice

Aplikacije

 • Orodjarna - Kot v Wordu (Zgoraj, Spodaj, Levo, Desno, V oknu)
 • Tematika -okno z spiskom tem, ki se lahko vključijo in izključijo
 • Karta -polje izrisa

Izris

 • Hitrost zelo pohitrena (QuadTree)

Baza

 • Dvodimenzionalni quad-tree
 • Odpravljeni manjkajoči veliki poligoni ali polilinije
 • Odpravljeni 'hidden' linija
 • Odpravljeni problemi z otoki
 • Hitrejši dostop do podatkov pri veliki gostoti podatkov
 • Za pristop bazi uporabljen Memory mapped file (povečana hitrost)
Osebna orodja