SDMS BASIC

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

SDMS Basic je objektno orientiran programski jezik, ki je integriran v SDMS. Njegova sintaksa ter funkcije in ukazi so podobni onim v MS Visual Basic for Applications.

Vsebina

Razredi

Osnovni objekti programa

Programski objekti

Podatkovni objekti

Objekti za prikazovanje

Grafični objekti

  • TSymbol
  • TLine
  • THatch

Objekti uporabnikov

  • TUser
  • TUserGroup

Razredi podatkovne plasti

TLayer

Tabele podatkov

Ostali

Funkcije, procedure variable

Application Array Bitmap Current Application Docking windows ERPO ErrorMail Grid Miscellaneous Network ODBC PointArray Private Topology Tree Web server

Razno

Konstante

Operatorji

Osebna orodja