Tematika

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Tematika je seznam posameznih tem, ki opredeljujejo kateri podatki ter na kakšen način se bodo podatki izrisovali na karto. Vsaka tema je vezana na eno podatkovno plast (layer), na katero pa so lahko vezane tudi druge teme.

Poznamo deset osnovnih vrst tem, in sicer:

tema-tip-napis.jpg
- Napis
tema-tip-simbol.jpg
- Simbol
tema-tip-objekt.jpg
- Objekt
tema-tip-linija.jpg
- Linija
tema-tip-srafura-vzorec.jpg
- Šrafura z vzorcem
tema-tip-srafura-linije.jpg
- Šrafura z linijami
tema-tip-srafura-simboli.jpg
- Šrafura s simboli
tema-tip-graf-torta.jpg
- Tortni graf
tema-tip-graf-stolpicni.jpg
- Stolpčni graf
tema-tip-raster.jpg
- Rastrska karta

Vsaka tema ima naslednja polja/gumbe :

tematika.jpg
 • Prvi gumb določa, ali se tema izrisuje ali ne (prižgana oz. ugasnjena žarnica). Ob pritisku nanj se tema vklopi oz. izkopi.
 • Naslednji gumb prikazuje osnovni izgled nastavljene teme. Ob pritisku nanj se odpre plavajoči meni, v katerem lahko odpremo:
  • skupni urejevalnik vseh atributov teme
  • urejavalnik posameznega atributa teme (barva, debelina, izris,...)
 • Sledita dva manjša gumba:
  • zgornji (L)egenda
   tema-legenda.jpg
   Prikaže se, kadar je izris teme odvisen od vrednosti določenega polja (na primer, če je nek pogoj izpolnjen, je linija rdeča, sicer pa modra). V tem primeru se na gumbu prikaže črka L, in s pritiskom nanj se nam odpre/zapre legenda, ki grafično prikazuje definirane pogoje.
  • spodnji (I)nformacije
   tema-informacija.jpg
   Prikaže se, kadar smo določili seznam polj, katerih vrednost nas zanima. Seznam polj določimo tako, da z desnim gumbom miške kliknemo na temo kateri želimo določiti informacije. Odpre se nam plavajoči meni kjer izberemo Tema ter nato v podmeniju Informacije. Označimo željena polja ter kliknemo Potrdi.
   S pritiskom na gumb (I) se odpre/zapre legenda, kjer se nam bodo prikazovale te vrednosti. Ko je legenda odprta, se nam bodo v njej prikazovale izbrane vrednosti polj za vsak objekt, na katerega zapeljemo kazalec miške.
   Informacije pa si lahko nastavimo tudi na drugačen, preglednejši način, in sicer v aplikaciji za informacije.
 • Zadnji gumb pa nam določa ime teme, ki je, če ni ročno nastavljeno, enako imenu podatkovne plasti, na katero je tema vezana. Klik z levo tipko miške nima efekta, pač pa se temo lahko na ta način "povleče" navzgor ali navzdol glede na željen vrstni red izrisa tem na karto - teme se rišejo na karto vedno od zgornje proti spodnji (primer: če imamo rastersko in linijsko temo mora biti rasterska pred linijsko ker drugače linijska ne bo vidna). Klik z desno tipko miške pa odpre plavajoči meni, ki nam omogoča naslednje akcije na določeni temi oz. pripadajoči podatkovni plasti:

Dodajanje teme v tematiko

V aplikaciji v tematiki v praznem prostoru kliknite desno tipko na miški in izberite Dodaj temo. Do podobnega dialoga pridete, če nad imenom teme v tematiki, kliknete desno tipko na miški in izberete Tema in nato Vrini temo. Razlika je v tem da Vrini temo vam že markira podatkovno plast, medtem ko jo morate v primeru Dodaj temo iz seznama izbrati sami. Izberite še tip teme in osnovne vizualne lastnosti kot so barva in oblika posameznega tipa teme. Za detajlnejše urejanje teme pa postopajte po pravilih v Urejanje teme.

Urejanje posamezne vrste teme

Za vsak tip vrste teme je možno nastaviti naslednje standardne vrednosti:

 • Enotna vrednost - primer: barva linije - Zelena
 • Vrednost polja - primer: besedilo linije - polje Stacionaža (izpiše se vsebina polja Stacionaža)
 • Pogojna vrednost - primer: barva linije - Pogoj izrisa Šifra Občine > 100 potem barva Rdeča, Sicer Zelena
 • Vrednost po razredih - Izberite polje, nato pa lahko avtomatsko kreirate skupine pogojev, če kliknete na naslednje tipke:
  • Vrednosti relacije - če je izbrano polje relacijsko polje (veza na tabelo), se vam kreirajo vsi pogoji iz tabele
  • Vse vrednosti iz baze - program poišče vse vrednosti v bazi za izbrano polje, in kreira pogoje za posamezne skupine enakih vrednosti
  • Razredi - Za izbrano polje (numerično) se kreirajo razredi, v podanem številu
 • Zahtevna vrednost - Če pogoj ali način izrisa ni možno avtomatično opredeliti, potem morate v tej rubriki s pomočjo (Alt F1) sestaviti pogoj. Takšen ročno sestavljen pogoj je neomejen, vendar zanj ni možno kreirati avtomatske legende.

V primeru Vrednosti po razredih lahko posamezen razred vrinete pred tekočim, za tekočim, brišete ali ga pomikate gor in dol. Število razredov je neomejeno, vendar se nekako priporoča do 100 razredov.

Za celovito razumevanje struktur tem in njihovih lastnosti, si poglejte že obstoječe teme v tematikah.

Urejanje teme v celoti

urejevalnik-teme-skupni.jpg

Urejanje teme v celoti se vrši po istih pravilih kot urejanje teme v tematiki iz raziskovalca Urejanje teme. Praktično je v primeru, ko morate za isto temo urediti več lastnosti.

Osebna orodja