Uporabne rutine

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Povezave do otokov

 • Verzija: 1.0
 • Datum: 1.6.2011
 • Avtor: Aleš Trtnik

Ta rutina najde v poligonski plasti vse povezave do otokov. Najdene povezave zapiše v drugo plast.

Sub PovezaveDoOtokov
 Dim I, J, K As Long, L, L1 As TLayer, PA, PB As TPointArray, Check, Check1 As Boolean
 L = [Poligonska plast] //Vhodni podatki
 L1 = [Linijska plast]  //Izhodni podatki (Vsebina se izbriše)
 L1.DeleteAllData (True)
 L1.BeginMultipleUpdate
 For I = 0 To L.AllRecords.Count - 1
  HintNum2 ("A", I, L.AllRecords.Count)
  PB = L.AllRecords.Items (I).PointArray
  PB.DeletePoint (0)
  PB.Sort
  Check = False
  For J = 0 To PB.Count - 2
   If (PB.Y(J) = PB.Y(J+1)) And (PB.X(J) = PB.X(J+1)) Then
    Check = True
    Break
   EndIf
  Next
  If Check Then
   For J = PB.Count - 2 To 0 Step - 1
    If Not ((PB.Y(J) = PB.Y(J+1)) And (PB.X(J) = PB.X(J+1))) Then
     PB.DeletePoint (J+1)
     If J = 0 Then PB.DeletePoint (0) EndIf
    EndIf
   Next
   PA = L.AllRecords.Items (I).PointArray
   For J = 0 To PA.Count - 3
    If (PB.Find (pa.Y(J), pa.X(J)) >= 0) And
      (PB.Find (pa.Y(J+1), pa.X(J+1)) >= 0) Then
     HintNum4 ("B", I, L.AllRecords.Count, J, PB.Count)
     For K = J + 2 To PA.Count - 1
      If (pa.Y(J) = pa.Y(K)) And (pa.X(J) = pa.X(K)) Then
       Check1 = ((pa.Y(J+1) = pa.Y(K-1)) And (pa.X(J+1) = pa.X(K-1)))
       If Not Check1 And (K < PA.Count - 1)Then
        Check1 = ((pa.Y(J+1) = pa.Y(K+1)) And (pa.X(J+1) = pa.X(K+1)))
       EndIf
       If Check1 Then
        L1.EditRecord.Append
        L1.EditRecord.SetPolyline
        L1.EditRecord.AddPoint (pa.Y(J), pa.X(J))
        L1.EditRecord.AddPoint (pa.Y(J+1), pa.X(J+1))
        L1.EditRecord.AutoCentroid
        L1.EditRecord.Update
        Check = True
       EndIf
      EndIf
     Next
    EndIf
   Next
   Destroy (PA)
  EndIf
 Next
 Destroy (PB)
 L1.EndMultipleUpdate
 L1.Optimize
EndSub
Osebna orodja