Urejanje atributnih podatkov

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Urejanje atributnih podatkov se izvaja s pomočjo avtomatskih ali ročno kreiranih mask. Masko z dvoklikom na željeni objekt na karti (v tematiki pa mora biti vključena vključena plast kot tekoča), ali pa s filtriranjem podatkov in njihovim prikazom v maski.

Orodjarna

V maski je naenkrat viden samo en zapis. Za prehajanje med zapisi uporabite orodjarno v maski, ki ponuja naslednje možnosti:

 • Slika:Dummy.jpg - Skok na prvi zapis
 • Slika:Dummy.jpg - Skok na prejšnji zapis
 • Slika:Dummy.jpg - Skok na naslednji zapis
 • Slika:Dummy.jpg - Skok na zadnji zapis
 • Slika:Dummy.jpg - Dodaj nov zapis
 • Slika:Dummy.jpg - Zbriši trenutno aktiven zapis
 • Poišči - poišče zapis, ki vsebuje željeni podatek
 • Naslednji - išče naslednji željeni podatek
 • Center - trenutno aktivni zapis se locira v centru ekrana
 • Pokaži - trenutno aktivni zapis se za trenutek izriše v intenzivnejši barvi, tako da ga je možno ločiti od ostalih zapisov.

Meni Maska

 • Vsi zapisi - prikaže v maski vse zapise v podatkovni plasti. Opozorilo: pri večji količini (gospodinjstva, ehiš,..) je to časovno daljša izvedba.
 • Zapisi ki so rezultat zadnjega filtra - prikaže v dialog vse predhodno filtrirane podatke v podatkovni plasti.
 • Zapisi ki so rezultat zadnjega klika - prikaže v dialog vse podatke, ki so se odzvali na dvojni klik v prostoru.
 • Zapisi iz seznama - izbirate med listami, ki obstajajo za to plast
 • Ločeni nizi podatkov - prikaže podatke v obliki zavihkov, kar pomeni da je vsak niz podatkov v svojem zavihku
 • Združeni nizi podatkov - prikaže podatke zapovrstjo po nizih podatkov. Če je vključena opcija Geografski podatki, potem prikaže najprej geografske podatke, zatem pa nize podatkov. Opozorilo: pri večjem številu nizov podatkov in polj, prikaže toliko nizov podatkov in polj, kolikor jih lahko glede na velikost dialoga zapiše v dialog.
 • Podatki v avtomatski maski - podatke zapiše po sistemu avtomatične maske, kar pomeni da se dataseti in polja zapisujejo zapovrstjo. Opozorilo: pri večjem številu datasetov in polj, prikaže toliko datasetov in polj, kolikor jih lahko glede na velikost maske zapiše v masko.
 • Podatki v pripravljeni maski - prikaže podatke v ročno kreirani maski, ki je bila zadnja aktivna. Za kreiranje maske glej Maska.
 • Geografski podatki - prikaže geografske podatke, centroida in koordinate polilinije, poligona ali rastrske karte
 • Urejanje maske - urejanje obstoječe ali kreiranje nove maske. Glej Maska.
 • Zapri - zapre masko. Masko lahko zapremo tudi s klikom na X desno zgoraj v maski.

Meni Zapis

 • Nov zapis - doda nov prazen zapis, ki mu morate določiti grafično entiteto, centroid in atributne podatke. Ta način je priročen samo za točkovne entitete, ostale vnašajte v GEDIT funkciji (glej Urejanje vektorskih podatkov)
 • Popravi zapis - trenutni zapis nadomesti z novim, ki ima spremenjene vrednosti v poljih.
 • Briši zapis - trenutni zapis zbriše iz baze. OPOZORILO: Brisanje je trajno in podatka ni možno obnoviti.
 • Prvi zapis - Prikaz prvega zapisa v listi (glede na opredeljeni seznam v Maska meniju)
 • Predhodni zapis - Prikaz predhodnega zapisa
 • Naslednji zapis - Prikaz naslednjega zapisa
 • Zadnji zapis - Prikaz zadnjega zapisa v listi (glede na opredeljeni seznam v Maska meniju)
 • Pojdi na zapis - Skok na želeni zapis
 • Poišči - poišče želeni podatek
 • Poišči naslednjega - išče naslednji želeni podatek
 • Uredi - trenutne podatke v maski sortira po izbranih poljih
 • Centriraj na ekran - izris se locira v centru ekrana na podlagi centroida trenutnega zapisa.
 • Izvoz - izvoz podatkov.

Meni Nizi podatkov

 • Izbor prikaza nizov - s klikom na dataset

Meni Poročilo

 • Trenutni zapis - izvedba poročila za trenutni zapis
 • Trenutni seznam zapisov - izvedba poročila za trenutni seznam zapisov
 • Vsi zapisi - izvedba poročila za vse zapise
 • Zapisi, ki so rezultat zadnjega filtra - izvedba poročila za zapise v zadnjem filtru
 • Zapisi, ki so rezultat zadnjega klika - izvedba poročila za zapise v zadnjem kliku
 • Zapisi, v seznamu - izvedba poročila za zapise iz seznama
Osebna orodja