Urejanje podatkov

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Osnova vsakemu podatku v SDMS bazi podatkov je geokodirana grafična entiteta, ki nastopa v štirih oblikah:

  • točka - točkovna entiteta, ki nastopa z Y in X koordinato, ter spremljajočimi atributnimi podatki. Primer: geodetska točka, hiša, firma,...
  • polilinija - linijska entiteta, ki nastopa z Y in X koordinato (centroid), spremljajočimi atributnimi podatki, ter zaporedjem Y1, X1, Z1, Y2, X2, Z2, ….Yn, Xn, Zn lomov (vertexi) polilinije. Centroid polilinije naj leži na liniji, ker je to mesto izpisov podatkov na ekran/tiskalnik, ni pa obvezno. Primer: cesta, komunalni vod, plastnica,...
  • poligon - poligonska entiteta, ki nastopa z Y in X koordinato (centroid), spremljajočimi atributnimi podatki, ter zaporedjem Y1, X1, Y2, X2, ….Yn, Xn, lomišč (vertexi) poligona. Razlika med polilinijo in poligonom je v tem, da je poligon zaprta entiteta, kar pomeni, da se vertex Yn, Xn vedno poveže z Y1, X1. Na ta način je kasneje možno poligon z nastavitvami zapolniti z barvo ali mu določiti šrafuro. Centroid poligona naj leži znotraj poligona, ker je to mesto izpisov podatkov na ekran/tiskalnik, ni pa to obvezno, razen, če želimo topološko čisto podatkovno plast (glej Topologija na splošno). Primer: Občina, naselje, parcela, urbano območje,...
  • rastrska karta - pravokotnik, ki nastopa z Y in X koordinato (centroid), spremljajočimi atributnimi podatki, ter dvema koordinatama, ki definirata območje, spodnji levi ter zgornji desni rob karte. Centroid naj leži znotraj pravokotnika, ni pa obvezno.
Osebna orodja