Urejevalnik filtra

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Slika:Dummy.jpg

Prednastavljeni filtri oziroma analize podatkov. Opcija je koristna v primerih, ko želimo končnemu uporabniku ponuditi že izdelane filtre podatkov na podlagi standardnih povpraševanj. Pogoje filtra vpisujete v SQL masko, Prostorski pogoj pa velja samo v opcijah Vse in Na trenutnem ekranu. Ostale prostorske pogoje izbirate v aplikaciji.

 • Prostorski pogoj - prostorski pogoj
 • Vse
 • Na trenutnem ekranu
 • Znotraj podanega okna
  • Vnesi
 • Znotraj poligona
  • Vnesi poligon
  • Izberi poligon - izberite plast, ki vsebuje poligone, nato kliknite znotraj poligona
 • V oddaljenosti od polilinije
  • Vnesi..
  • Izberi.. - plast, ki vsebuje polilinije, nato kliknite na polilinijo
  • Oddaljenost - odmik od polilinije v m, ki z polilinijo opredeljuje buffer (poligone) za filtriranje
 • Od točke
  • Vnesite
  • Izberite.. plast, ki vsebuje točkovne entitete, nato kliknite na točko
  • Oddaljenost - radij od točke v m, ki definira krog s centrom v točki, za filtriranje
  • Samo centroidi - pri filtriranju poligonov znotraj poligonov, se vedno preverja ali je celoten poligon znotraj izbranega poligona. Z vključeno opcijo Samo centroidi pa se preverja samo vsebovanost centroida v poligonu.

Pri opciji Izberi je dobro, da pred startom filtra želene prostorske entitete izrišete na ekran.

Primer zapisa v SQL pogoju:

([Šifra občine] > 10) And ([Šifra občine] < 50)

Posamezen SQL pogoj ni potrebno pisati v oklepajih, če pa je pogojev več, mora biti vsak pogoj v oklepajih.

Primer:

[Površina] > 0

Primer:

([Površina] > 0) And ([Tip <> 5])

Primer:

([SumaA] > 0) And
([SumaB] > 0) And
([SumaC] = 0)

Vsebina

Tipična opravila

Definiranje novega objekta

V levo polje kliknete na desno tipko na miški in izberete Dodaj, ali pritisnite tipko Ins. Odprl se vam bo prvi objekt z imenom Default, (naslednji Nov1, Nov2, …). Nato označite objekt, pritisnete desno tipko na miški, izberite Lastnosti ali pritisnite tipko Alt-Enter. V novo okno vpišite Ime, drugo ime in komentar. Ime in drugo ime ne smeta biti enaka, in se ne smeta pojavljati v drugih objektih tekoče podatkovne plasti. Za kontrolo uporabite Preveri napake.v raziskovalcu.

Kopiranje objekta

Označite željen objekt, pritisnite desno tipko na miško in izberite Kopiraj. Nato ponovno pritisnite desno tipko na miški in izberite Prilepi.

Brisanje objekta

Označite željen objekt, pritisnite desno tipko na miško in izberite Briši.

Osebna orodja