Urejevalnik hitrih tipk

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Kategorije:Razvojna orodja

edit-hotkey.jpg

Splošno o urejevalniku hitrih tipk

Urejevalnik hitrih tipk uporabljamo za ustvarjanje in spreminjanje t.i. hitrih tipk, ki služijo izvedbi ukaza oz. skupine ukazov, ko se v aplikaciji pritisne na določeno tipko. S smiselnim določanjem hitrih tipk dosežemo enostavno uporabo posameznih ukazov ali kompleksnejših procedur za končnega uporabnika aplikacije.

Urejevalnik hitrih tipk prikličemo tako, da v raziskovalcu enostavno dvo-kliknemo na hitre tipke, ki bi jih želeli urejati. Če imamo za izbrane hitre tipke dodeljeno pravico urejanja, se nam odpre urejevalnik hitrih tipk.

Urejanje osnovnih lastnosti hitrih tipk

Vsakim hitrim tipkam lahko določimo nekaj osnovnih lastnosti, kot so ime hitrih tipk, komentar, pravice dostopa do hitrih tipk, itd.

To lahko storimo v seznamu lastnosti hitrih tipk, ki jih prikličemo s klikom na gumb 053.jpg, če jih še ne vidimo na ekranu.

edit-hotkey-properties.jpg

Lastnosti hitrih tipk, ki jih lahko spreminjamo, so naslednje:

 • Ime (obvezno) - vsake hitre tipke morajo imeti določeno unikatno ime, prek katerega se kasneje lahko sklicujemo nanje. To ime mora biti unikatno v okviru vseh objektov v sistemu.
 • Dodatno ime (opcijsko) - hitrim tipkam lahko določimo tudi dodatno ime, npr. okrajšano ime, ki ga lahko uporabimo za sklic enako kot osnovno ime. Tudi tu velja unikatnost imen v okviru vseh objektov v sistemu.
 • Komentar (opcijsko) - hitrim tipkam lahko dodamo poljuben komentar.
 • Uporabljan v (opcijsko) - to lastnost lahko uporabimo za namen izvoza vseh objektov, ki se lahko uporabijo v neki aplikaciji, čeprav niso direktno uporabljeni. Vanjo vnesemo ime oz. imena aplikacij, ki uporabljajo te hitre tipke, ločena pa so s podpičji. Lahko uporabimo tudi znak * za vse aplikacije.
 • Pravica vpogleda (opcijsko) - če želimo zaščititi hitre tipke pred uporabo nepooblaščenim osebam, določimo pravico vpogleda le tisti skupini uporabnikov, ki hitre tipke lahko uporablja.
 • Pravica urejanja (opcijsko) - če želimo zaščititi hitre tipke pred spreminjanjem oz. brisanjem s strani nepooblaščenih oseb, določimo pravico urejanja le tisti skupini uporabnikov, ki hitre tipke lahko spreminja oz. briše.

Ostale lastnosti hitrih tipk so samo informativnega značaja.

Urejanje samih hitrih tipk

Ko smo hitrim tipkam določili osnovne lastnosti, se lahko dejansko lotimo urejanja samih hitrih tipk. Če območja urejanja hitrih tipk na ekranu ne vidimo, ga prikličemo s klikom na gumb 052.jpg.

edit-hotkey-editor.jpg

Dodajanje nove hitre tipke

V seznamu hitrih tipk desno-kliknemo na poljubno hitro tipko in iz menija izberemo Dodaj. V seznamu se bo dodala nova hitra tipka z imenom Nedoločeno. Nato ji določimo še vse potrebne Lastnosti hitre tipke.

Brisanje hitre tipke

V seznamu označimo hitro tipko, ki jo želimo brisati. Desno-kliknemo nanjo in iz menija izberemo Briši.

Urejanje lastnosti hitre tipke

V seznamu označimo hitro tipko, ki jo želimo urejati. Na desni strani urejevalnika je seznam lastnosti trenutno izbrane hitre tipke. Urejamo lahko naslednje lastnosti hitre tipke:

 • Kombinacija tipk (obvezno) - kombinacija tipk, ki sproži naveden ukaz. Kombinacijo tipk lahko vnesete ročno ali pa uporabite pomočnika (...), kjer kombinacijo tipk izvedete. Primeri: A, F1, Ctrl+X, Ctrl+Shift+Alt+F1, itd.
 • Ukaz (obvezno) - ukaz oz. seznam ukazov, ki se izvedejo ob pritisku na izbrano tipko oz. kombinacijo tipk. Tu lahko vnesemo tudi samo klic neke procedure, ki smo jo naredili v modulu.

Urejanje pripadajočega modula

Če v hitrih tipkah uporabljamo ukaze, ki se večkrat ponavljajo, oziroma, če jih želimo zaradi preglednosti urejati skupaj, jih lahko zberemo skupaj v obliki procedur in funkcij v pripadajočem modulu. Le-ta se naloži samodejno, ko se naložijo hitre tipke. Urejevalnik pripadajočega modula prikličemo s klikom na gumb 028.jpg.

edit-Hotkey-module.jpg

Več o programskem jeziku SdmsBasic si oglejte v poglavju Urejanje SdmsBasic kode.

Uporaba hitrih tipk v aplikaciji

Če želimo hitre tipke uporabiti v neki aplikaciji, jih moramo ob zagonu te aplikacije naložiti. To storimo v proceduri OnCreate želene aplikacije:

Sub OnCreate
 ...
 HotkeyList.Add ([ime hitrih tipk])
 ...
EndSub
Osebna orodja