Urejevalnik izvoza podatkov

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Slika:Dummy.jpg

Se uporablja za izvoz podatkov v druga delovna okolja. Standardni formati izvoza so naslednji

 • ASCII datoteke (polja ločena z znakom) - je ascii zapis z ločilom
  • Ločilo - vejica
  • Ločilo - tabulator
  • Ločilo - poljubno - v vnosno polje vnesete znak ločila (npr. $, %, /, …)
 • ASCII datoteke (polja konstantne širine) - je ascii zapis s konstantno dolžino polj
 • ODBC vir podatkov - je Open DataBase Conectivity zapis, ki je odvisen od ODBC struktur, ki so definirane na vašem računalniku. ODBC Strukture definirate v Control Panel ODBC32. Za pravilen izvoz morate definirati
  • ODBC baza - izvor baze podatkov
  • Ime tabele - ime tabele v katero se naj podatki izpisujejo
 • Datoteke ARC INFO / Arc View - je ascii format zapisa (GENERATE) za izmenjavo podatkov z uporabniki ARC/INFO programa
 • Datoteka DXF format - je format zapisa po strukturi AutoDesk DXF formata
 • Shape datoteke - je struktuiran zapis (DBF, SHP, SHX) za izmenjavo podatkov z uporabniki ARCVIEW programa, ter drugimi GIS programi, ki uporabljajo SHAPE strukturo podatkov

Vsebina

Opcije

 • V Odložišče - podatki ki jih izvažate se naj zapišejo v Odložišče. Če izvažate podatke v Odložišče, potem morate po končanem izvozu v programu, v katerega želite prenesti podatke izvesti funkcijo Prilepi.
 • Ime datoteke- definicija imena datoteke, v katero boste izvedli izvoz.
 • Imena polj - opcija ali naj se vam v prvo vrstico zapišejo imena polj
 • ID zapisa - Opcija, ali naj se vam na prvo mesto v vrstici zapiše števec podatkov
 • Koordinate - opcija, ali naj se vam poleg podatkov izpisujejo tudi koordinate geografske lokacije polja (Y,X za točko,Y,X centroida za polilinijo in poligon)
 • Topologija - opcija, ali naj se vam izpisujejo tudi koordinate topoloških elementov (točka, polilinija, poligon, krog, pravokotnik in rastrska karta)
 • Rezultat zadnje analize - opcija, ali naj se vam izvozijo samo podatki, ki ste jih nazadnje filtrirali. Za pravilno izvedbo te opcije morate pred izvozom filtrirati podatke. Na primer, če želite izvoziti občine, katerih šifra je večja od 100, potem iz menija' izvedete akcijo filter z naslednjim SQL pogojem: [Šifra občine] > 100 in vključite to opcijo.

Definicija polj

 • Polje - ime polja v podatkovni plasti
 • Izvoz - opcija Da/Ne ali naj se določeno polje izvozi ali ne. Paketno lahko te nastavitve spreminjate s gumbi Vse v Da, Vse v Ne ali Vse Obrni.
 • Pomnoži - pomnoži, če je polje numeričnega tipa, in želite da se v izvoznem zapisu zapiše kot zmnožek nekega števila, potem to število vpišete v to polje.
 • Dodaj - dodaj, če je polje numeričnega tipa, in želite da se v izvoznem zapisu zapiše kot seštevek nekega števila, potem to število vpišete v to polje.
 • Dolžina - če je izvozni format ASCII datoteke (polja konstantne širine potem lahko za vsako polje določite dolžino (število karakterjev) zapisa.

Postopek dela

Definiranje novega objekta === V levo polje kliknete na desno tipko na miški in izberete Dodaj, ali pritisnite tipko Ins. Odprl se vam bo prvi objekt z imenom Default, (naslednji Nov1, Nov2, …) z enim poljem. Nato označite objekt, pritisnete desno tipko na miški, izberite Lastnosti ali pritisnite tipko Alt-Enter. V novo okno vpišite Ime, drugo ime in komentar. Ime in drugo ime ne smete biti enaka, in se ne smeta pojavljati v drugih nizih podatkov tekoče podatkovne plasti. Za kontrolo uporabite Preveri napake v raziskovalcu.

Tipična opravila

Kopiranje objekta

Označite željen objekt, pritisnite desno tipko na miško in izberite Kopiraj. Nato ponovno pritisnite desno tipko na miški in izberite Prilepi.

Brisanje objekta

Označite željen objekt, pritisnite desno tipko na miško in izberite Briši.

Izvedba exporta

V aplikaciji nad imenom plasti pritisnite desno tipko na miški, izberite Izvoz, nato kliknite na tipko Odpri, izberite objekt izvoza, ga po potrebi popravite in pritisnite tipko Izvozi. Lahko pa v aplikaciji pritisnete SpaceBar in v vnosno polje vtipkate proceduro, na primer:

 • [Ime layerja].Export.Edit - odpre se vam izvoz urejevalnik
 • [Ime layerja].Export.Load("Ime izvoza").Execute - izvrši se izvoz po pravilih objekta "Ime izvoza"
Osebna orodja