Urejevalnik menija

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Kategorije:Razvojna orodja

edit-menu.jpg

Splošno o urejevalniku menija

Urejevalnik menija uporabljamo za ustvarjanje in spreminjanje menijev aplikacije, s čimer dosežemo enostavno uporabo posameznih ukazov ali kompleksnejših procedur za končnega uporabnika aplikacije.

Urejevalnik menija prikličemo tako, da v raziskovalcu enostavno dvo-kliknemo na meni, ki bi ga želeli urejati. Če imamo za izbran meni dodeljeno pravico urejanja, se nam odpre urejevalnik menija.

Urejanje osnovnih lastnosti menija

Vsakemu meniju lahko določimo nekaj osnovnih lastnosti, kot so ime menija, komentar, pravice dostopa do menija, itd.

To lahko storimo v seznamu lastnosti menija, ki jih prikličemo s klikom na gumb 053.jpg, če jih še ne vidimo na ekranu.

edit-menu-properties.jpg

Lastnosti menija, ki jih lahko spreminjamo, so naslednje:

 • Ime (obvezno) - vsak meni mora imeti določeno unikatno ime, prek katerega se kasneje lahko sklicujemo nanj. To ime mora biti unikatno v okviru vseh objektov v sistemu.
 • Dodatno ime (opcijsko) - meniju lahko določimo tudi dodatno ime, npr. okrajšano ime, ki ga lahko uporabimo za sklic enako kot osnovno ime. Tudi tu velja unikatnost imen v okviru vseh objektov v sistemu.
 • Komentar (opcijsko) - meniju lahko dodamo poljuben komentar.
 • Uporabljan v (opcijsko) - to lastnost lahko uporabimo za namen izvoza vseh objektov, ki se lahko uporabijo v neki aplikaciji, čeprav niso direktno uporabljeni. Vanjo vnesemo ime oz. imena aplikacij, ki uporabljajo ta meni, ločena pa so s podpičji. Lahko uporabimo tudi znak * za vse aplikacije.
 • Pravica vpogleda (opcijsko) - če želimo zaščititi meni pred uporabo nepooblaščenim osebam, določimo pravico vpogleda le tisti skupini uporabnikov, ki meni lahko uporablja.
 • Pravica urejanja (opcijsko) - če želimo zaščititi meni pred spreminjanjem oz. brisanjem s strani nepooblaščenih oseb, določimo pravico urejanja le tisti skupini uporabnikov, ki meni lahko spreminja oz. briše.

Ostale lastnosti menija so samo informativnega značaja.

Urejanje samega menija

Ko smo meniju določili osnovne lastnosti, se lahko dejansko lotimo urejanja samega menija. Če območja urejanja menija na ekranu ne vidimo, ga prikličemo s klikom na gumb 052.jpg.

edit-menu-editor.jpg

Dodajanje novega elementa v meniju

Označimo element, pred katerega želimo dodati nov element. Desno-kliknemo nanj in iz menija izberemo Dodaj element. Nato določimo še vse potrebne Lastnosti elementa.

Dodajanje novega podmenuja

Najprej na želenem mestu dodamo nov element in mu določimo samo lastnost 'Napis'. Nato desno-kliknemo nanj in iz menija izberemo Spremeni v podmeni.

Brisanje elementa oz. podmenija

Označimo element oz. podmeni, ki ga želimo brisati. Desno-kliknemo nanj in iz menija izberemo Briši element.

Urejanje lastnosti elementa

Označimo element oz. podmenija, ki ga želimo urejati. Na desni strani urejevalnika je seznam lastnosti trenutno izbranega elementa oz. podmenija.

Urejamo lahko naslednje lastnosti elementa oz. podmenija:

 • Napis (obvezno) - napis, ki se prikaže na izbranem elementu menija. Če v napis vstavimo znak &, bo naslednji znak omogočil aktiviranje te opcije s kombinacijo tipk Alt-znak (npr. &Datoteka = Alt-D). Napis je tudi edina potrebna lastnost, ki jo določimo podmeniju, ostale se ne upoštevajo. Če napisu določimo vrednost -, se ta element prikazuje kot delilka menija (vodoravna črta med elementi menija).
 • Ukaz (obvezno za element) - ukaz oz. seznam ukazov, ki se izvedejo ob izbiri te opcije. Tu lahko vnesemo tudi samo klic neke procedure, ki smo jo naredili v modulu.
 • Aktiven (opcijsko) - tu lahko vnesemo logični izraz, ki določa, ali je v danem trenutku opcija menija aktivna ali ne.
 • Informacija (opcijsko) - kratek opis ali navodilo za izbrano opcijo menija, ki se prikaže, ko označimo opcijo.
 • Spremenljivka (opcijsko) - naziv spremenljivke, ki lahko prikazuje status izbrane opcije menija. Obstajata naslednji dve možnosti:
  • če spremenljivko navedemo le enkrat v podmeniju, le-ta predstavlja, ali je opcija menija odkljukana ali ne. Spremenljivka je v tem primeru tipa Boolean (True/False), njena začetna vrednost pa je True. To spremenljivko lahko nato koristno uporabimo v procedurah za preverjanje statusa opcije menija, kot tudi za nastavljanje tega statusa.
  • če več opcijam v podmeniju določimo enako spremenljivko, le-ta predstavlja, katera opcija je trenutno izbrana. Spremenljivka je v tem primeru tipa Long, njena vrednost pa vsakič dobi indeks izbrane opcije, začenši od vrednosti 0. Pred izbrano opcijo je v meniju tudi prikazana kljukica. To spremenljivko lahko nato koristno uporabimo v procedurah za preverjanje statusa opcij menija, kot tudi za nastavljanje tega statusa.

Določanje ikon

Posameznim opcijam menija lahko dodamo tudi grafične ikone za boljše prepoznavanje opcije. Knjižnica ikon se nahaja na spodnjem delu urejevalnika.

edit-menu-icons.jpg

Trenutno izbrani opciji menija lahko ikono priredimo tako, da dvo-kliknemo na željeno ikono v knjižnici.

Trenutno izbrani opciji menija lahko ikono odstranimo tako, da desno-kliknemo na element in iz menija izberemo Briši sliko elementa.

Podobno lahko ikono trenutno izbrane opcije menija tudi uvozimo iz ali izvozimo v zunanjo slikovno datoteko. Velikost ikone je 20 x 20 pikslov. Predvideni so standardni rastrski formati, ki jih SDMS pozna (ICO ni podprt).

Urejanje pripadajočega modula

Če v meniju uporabljamo ukaze, ki se večkrat ponavljajo, oziroma, če jih želimo zaradi preglednosti urejati skupaj, jih lahko zberemo skupaj v obliki procedur in funkcij v pripadajočem modulu. Le-ta se naloži samodejno, ko se naloži meni. Urejevalnik pripadajočega modula prikličemo s klikom na gumb 028.jpg.

edit-Menu-module.jpg

Več o programskem jeziku SdmsBasic si oglejte v poglavju Urejanje SdmsBasic kode.

Uporaba menija v aplikaciji

Če želimo meni uporabiti v neki aplikaciji, ga moramo ob zagonu te aplikacije naložiti. To storimo v proceduri OnCreate želene aplikacije:

Sub OnCreate
 ...
 MenuList.Add ([ime menija])
 ...
EndSub
Osebna orodja