Urejevalnik niza podatkov

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Vsebina

Definiranje novega niza podatkov

V levo polje kliknete na desno tipko na miški in izberete Dodaj, ali pritisnite tipko Ins. Odprl se vam bo prvi niz podatkov z imenom Default, (naslednji Nov1, Nov2, …) z enim poljem. Nato označite niz podatkov, pritisnete desno tipko na miški, izberite Lastnosti ali pritisnite tipko Alt-Enter. V novo okno vpišite Ime, drugo ime in komentar. Ime in drugo ime ne smeta biti enaka, in se ne smeta pojavljati v drugih nizih podatkov tekoče podatkovne plasti.

Kopiranje niza podatkov

Označite željen niz podatkov, pritisnite desno tipko na miško in izberite Kopiraj. Nato ponovno pritisnite desno tipko na miški in izberite Prilepi.

Brisanje niza podatkov

Označite željen niz podatkov, pritisnite desno tipko na miško in izberite Briši. POZOR: ko boste shranili podatkovno plast, se vam bo v primeru, da že imate podatke v bazi in ste spreminjali strukturo podatkovne plasti, izvedla avtomatska predelava podatkov v novo strukturo. Stara struktura se shranjuje na \database\layers\ime.~SDLn (n je zaporedna številka predelave)

Definiranje polja v nizu podatkov

Za pravilno funkcioniranje baze morate definirate strukturo posameznega polja, po zgoraj navedenih pravilih.

Dodajanje novega polja

V zadnjem polju pritisnite tipko Dol in odprlo se vam bo novo polje, ali pa nad izbranim poljem pritisnite desno tipko, izberite Vrini polje, in novo polje se vam bo dodalo pod izbranim.

Brisanje polja

Nad izbranim poljem pritisnite desno tipko na miški, in izberite Briši.

OPOMBA: Polje brez imena se bo pri shranitvi samodejno brisalo.

Kopiranje

Nad izbranim poljem pritisnite desno tipko na miški, in izberite Kopiraj. Nato z miško kliknite v polje pod katerim želite da se kopira. Pritisnite desno tipko na miški in izberite Prilepi.

Nastavitev relacije plasti s tabelo

Slika:Dummy.jpg

Polje, ki mu vzpostavite relacijo je ponavadi vedno besedilnega tipa. Iz seznama izberite tabelo, nato polje relacije, torej polje vrednosti, ki se bo izpisovalo v relacijsko polje, ter ključi, ki so potrebni za izvedbo relacije. Primer:

  • Tabela Imena občin - ima koloni TID občine in Time občine
  • Plast vsebuje dva polja Številka občine in ime občine.
  • V polju Številka občine je numerična vrednost, ki opredeljuje številko občine
  • Če želimo da se v polje Ime občine zapisujejo vrednosti iz Time občine, potem
  • V polju Ime občine izvedemo relacijo na tabelo Imena občin, Polje relacije je Time občine, ključ relacije pa je Šifra občine.
  • Relacija se dogaja s pomočjo kolon TID občine in Šifra občine, rezultat relacije pa je Ime občine.

Nastavitev formule

Slika:Dummy.jpg

Osebna orodja