Urejevalnik orodjarne

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Kategorije:Razvojna orodja

edit-toolbar.jpg

Splošno o urejevalniku orodjarne

Urejevalnik orodjarne uporabljamo za ustvarjanje in spreminjanje orodjarn aplikacije, s čimer dosežemo enostavno uporabo posameznih ukazov ali kompleksnejših procedur za končnega uporabnika aplikacije.

Urejevalnik orodjarne prikličemo tako, da v raziskovalcu enostavno dvo-kliknemo na orodjarno, ki bi jo želeli urejati. Če imamo za izbrano orodjarno dodeljeno pravico urejanja, se nam odpre urejevalnik orodjarne.

Urejanje osnovnih lastnosti orodjarne

Vsaki orodjarni lahko določimo nekaj osnovnih lastnosti, kot so ime orodjarne, komentar, pravice dostopa do orodjarne, itd.

To lahko storimo v seznamu lastnosti orodjarne, ki jih prikličemo s klikom na gumb 053.jpg, če jih še ne vidimo na ekranu.

edit-toolbar-properties.jpg

Lastnosti orodjarne, ki jih lahko spreminjamo, so naslednje:

 • Ime (obvezno) - vsaka orodjarna mora imeti določeno unikatno ime, prek katerega se kasneje lahko sklicujemo nanjo. To ime mora biti unikatno v okviru vseh objektov v sistemu.
 • Dodatno ime (opcijsko) - orodjarni lahko določimo tudi dodatno ime, npr. okrajšano ime, ki ga lahko uporabimo za sklic enako kot osnovno ime. Tudi tu velja unikatnost imen v okviru vseh objektov v sistemu.
 • Komentar (opcijsko) - orodjarni lahko dodamo poljuben komentar.
 • Uporabljan v (opcijsko) - to lastnost lahko uporabimo za namen izvoza vseh objektov, ki se lahko uporabijo v neki aplikaciji, čeprav niso direktno uporabljeni. Vanjo vnesemo ime oz. imena aplikacij, ki uporabljajo to orodjarno, ločena pa so s podpičji. Lahko uporabimo tudi znak * za vse aplikacije.
 • Pravica vpogleda (opcijsko) - če želimo zaščititi orodjarno pred uporabo nepooblaščenim osebam, določimo pravico vpogleda le tisti skupini uporabnikov, ki orodjarno lahko uporablja.
 • Pravica urejanja (opcijsko) - če želimo zaščititi orodjarno pred spreminjanjem oz. brisanjem s strani nepooblaščenih oseb, določimo pravico urejanja le tisti skupini uporabnikov, ki orodjarno lahko spreminja oz. briše.

Ostale lastnosti orodjarne so samo informativnega značaja.

Urejanje same orodjarne

Ko smo orodjarni določili osnovne lastnosti, se lahko dejansko lotimo urejanja same orodjarne. Če območja urejanja orodjarne na ekranu ne vidimo, ga prikličemo s klikom na gumb 052.jpg.

edit-toolbar-editor.jpg

Dodajanje novega gumba

Označimo gumb, pred katerega želimo dodati nov gumb. Desno-kliknemo nanj in iz menija izberemo Dodaj nov gumb. Nato določimo še vse potrebne Lastnosti gumba ter mu priredimo ustrezno ikono.

Brisanje obstoječega gumba

Označimo gumb, ki ga želimo brisati. Desno-kliknemo nanj in iz menija izberemo Briši.

Urejanje lastnosti gumba

Označimo gumb, ki ga želimo urejati. Na desni strani urejevalnika je seznam lastnosti trenutno izbranega gumba. Urejamo lahko naslednje lastnosti gumba:

 • Ukaz (obvezno) - ukaz oz. seznam ukazov, ki se izvedejo ob kliku na gumb. Tu lahko vnesemo tudi samo klic neke procedure, ki smo jo naredili v modulu.
 • Aktiven (opcijsko) - tu lahko vnesemo logični izraz, ki določa, ali je v danem trenutku gumb aktiven ali ne.
 • Informacija (opcijsko) - kratek opis ali navodilo za izbrani gumb, ki se prikaže, ko postavimo nanj kurzor miške.
 • Spremenljivka (opcijsko) - naziv spremenljivke, ki lahko prikazuje status izbranega gumba. Obstajata naslednji dve možnosti:
  • če spremenljivko navedemo le v orodjarni, le-ta predstavlja, ali je gumb pritisnjen dol ali ne. Spremenljivka je v tem primeru tipa Boolean (True/False), njena začetna vrednost pa je True. To spremenljivko lahko nato koristno uporabimo v procedurah za preverjanje statusa gumba, kot tudi za nastavljanje tega statusa.
  • če več opcijam v orodjarni določimo enako spremenljivko, le-ta predstavlja, kateri gumb je trenutno pritisnjen dol. Spremenljivka je v tem primeru tipa Long, njena vrednost pa vsakič dobi indeks izbranega gumba, začenši od vrednosti 0. To spremenljivko lahko nato koristno uporabimo v procedurah za preverjanje statusa gumbov, kot tudi za nastavljanje tega statusa.
 • Začetek grupe gumbov (opcijsko) - če je nastavljena na Da, se pred gumbom prikaže presledek oz. navpična črta, ki vizualno označuje skupino gumbov.

Določanje ikon

Gumbom moramo določiti tudi grafične ikone, da jih sploh lahko prepoznamo. Knjižnica ikon se nahaja na spodnjem delu urejevalnika.

edit-toolbar-icons.jpg

Trenutno izbranemu gumbu lahko ikono priredimo oz. spremenimo tako, da dvo-kliknemo na željeno ikono v knjižnici.

Podobno lahko ikono trenutno izbranega gumba tudi uvozimo iz ali izvozimo v zunanjo slikovno datoteko. Velikost ikone je 20 x 20 pikslov.

Določanje nove skupine

Če želimo skupino gumbov vizualno ločiti od ostalih gumbov, to storimo tako, da označimo gumb, kjer naj bi se začela nova skupina, in v Lastnostih gumba nastavimo vrednost Začetek grupe gumbov na Da.

Spreminjanje pozicije gumba

Če želimo določen gumb v orodjarni premakniti drugam, to storimo tako, da želeni gumb označimo, nanj desno-kliknemo in iz menija izberemo Pomakni gumb v levo oz. Pomakni gumb v desno. To ponavljamo toliko časa, da je gumb na želeni poziciji.

Urejanje pripadajočega modula

Če v orodjarni uporabljamo ukaze, ki se večkrat ponavljajo, oziroma, če jih želimo zaradi preglednosti urejati skupaj, jih lahko zberemo skupaj v obliki procedur in funkcij v pripadajočem modulu. Le-ta se naloži samodejno, ko se naloži orodjarna. Urejevalnik pripadajočega modula prikličemo s klikom na gumb 028.jpg.

edit-Toolbar-module.jpg

Več o programskem jeziku SdmsBasic si oglejte v poglavju Urejanje SdmsBasic kode.

Uporaba orodjarne v aplikaciji

Če želimo orodjarno uporabiti v neki aplikaciji, jo moramo ob zagonu te aplikacije naložiti. To storimo v proceduri OnCreate želene aplikacije:

Sub OnCreate
 ...
 ToolbarList.Add ([ime orodjarne])
 ...
EndSub
Osebna orodja