Urejevalnik podatkovne plasti

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Kategorije:Razvojna orodja

Splošno

Urejevalnik podatkovne plasti se uporablja za definiranje plasti podatkov, v katere kasneje importirate ali ročno vnašate baze podatkov.

Osnovne strukture so: NIZ PODATKOV Atributna tabela s preddefiniranimi atributnimi polji.

 • Ime - ime plasti
 • Drugo ime - kratko ime plasti
 • Komentar - komentar, oziroma opis atributne tabele

POLJA preddefinirano polje za vnos podatkov.

 • Ime - ime polja
 • Drugo ime - kratko ime polja
 • Komentar - komentar, oziroma opis polja
 • Tip - definicija strukture polja, izbirate iz ComboBoxa
  • besedilo: sprejema alfanumerični tip podatka, poljubne dimenzije
  • število: sprejema numerične podatke, dimenzije opredeljene v formatu
  • datum/čas:datum in ura, dimenzije opredeljene v formatu
  • objekt: katerikoli objekt, ki ga sprejema vaš sistem (Word document, Acad slika, BMP slikam, …
 • Oblika - oblika ali dimenzija polja (besedilo: nima dimenzije)
  • byte, integer, Long integer, 99, 999.99, 9999, 99.9999, 0, …
  • datum/čas:dd:mm:yyyy, HH:mm:ss, dddd:mm:yy.. (objekt: nima dimenzije)
 • Relacija - veza s tabelo, ki na podlagi vrednosti ključa prevzema podatke iz tabele. Določiti morate tabelo iz seznama, polje ključa in polje ki ga prevzema
 • Formula - Polje, ki je rezultat matematičnih funkcij ali rezultat procedure, ki jo definirate v Generiranje izraza
  • CurRec.PolyLength - izračunava dolžino polilinije.
  • CurRec.PolyArea - izračunava površino poligona
  • CurRec.PolyCount - izračunava število točk na poliliniji

Lastnosti objektov

Lastnosti objektov v plasti:

 • Ime- definirate ime objekta. Ime mora biti unikatno, kar pomeni, da se ne sme ponavljati.
 • Dodatna imena - definirate drugo ime objekta, ki ne sme biti enako imenu. Drugo Ime mora biti unikatno, kar pomeni, da se ne sme ponavljati. Dodatnih imen je lahko več, med samo jih ločite z podpičjem (;). Primer DODIME1;DODIME2
 • Komentar - Vpišite opombe, za lažje razpoznavanje Mape/objekta kasneje.

Če je objekt tipa Niz podatkov, potem lahko še za vsak niz določite opcijo Večkratni niz podatkov, kar pomeni, da bo imel določen zapis v bazi več podzapisov. V sistemu jih opredelite kot AsLines. Uporabno za historiate, lastnike parcel,...

Osebna orodja