Urejevalnik predloge izrisa

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Kategorije:Razvojna orodja

Slika:Dummy.jpg

Splošno

Urejevalnik predloge izrisa se uporablja za preddefiniranje predlog za izris na ploter. Predloge se uporabljajo predvsem za opise in nastavitve listov, ki jih izrisujete. Glavna razlika med Poročilom izrisa in Predlogami izrisa je v tem, da Predloge izrisa ne vsebujejo atributnih polj.

Opis urejevalnika

Urejevalnik predloge izrisa ima naslednja območja:

 • Področje vnosa - je polje, kjer vnašate, premikate in brišete objekte, ki ste jih izbrali iz orodjarne. Prav tako lahko spreminjate velikost pogleda na polje z Približaj in oddalji.
 • Lastnosti - za označeni objekt lahko manuelno popravljate lastnosti. Vsak objekt ima različne lastnosti, najpogostejše pa so Levo, Zgoraj, Barva, Širina, …). Spremenjena lastnost se odzove po zapustitvi editirnega polja lastnosti.

Orodja

 • Napis - izris besedila
 • Pravokotnik - izris pravokotnika, oziroma šrafure
 • Linija - izris linije
 • Simbol - izris simbola
 • Slika - izris rasterskih slik (Strukture rasterskih formatov)
 • OLE - link na druge aplikacije po OLE tehnologiji
 • Image - izris grafičnih formatov
 • Karta - vsebina ekrana, ki se bo izrisala v okvir. Karta je lahko ena ali več. Vsebuje posebno metodo ObIzrisu, ki je v bistvu Generiranje izraza, z razliko, da se vpisuje specifične funkcije, ki naj se izvršijo pred izrisom in definirajo sam izris, naprimer
Border = True
BorderColor = Black
CenterY = Currec.Y
CenterX = Currec.X
Scale = 5000
 • Približaj - pomanjšava delovnega polja
 • Oddalji - povečava delovnega polja

Tipična opravila

Dodajanje objekta

V orodjarni izberite želeni objekt, in ga z vlečenjem miške spustite v področje vnosa. Nato ga lahko poljubno premikate, mu spreminjate velikost ali v polju Lastnosti spreminjate lastnosti.

Spreminjanje lastnosti

Označite željen objekt, in v polju Lastnosti spremenite lastnosti, kot so

 • Levo - odmik od levega roba
 • Zgoraj - odmik od zgornjega roba
 • Širina - Širina
 • Višina - Višina
 • Napis - Napis
 • Nabor - ime nabora
 • Stil nabora
 • Velikost nabora
 • Barva
 • Ime datoteke
 • ObIzrisu - izvedi pred izrisom. Odpre se vam Generiranje izraza, kjer definirate proceduro ali zaporedje ukazov v SDMS Basicu (glej Generiranje izraza)

Brisanje objekta

Označite željen objekt, pritisnite desno tipko na miško in izberite Briši.

Izbiranje objektov

 • Okno - z miško v polju področje vnosa narišete okno, in s tem označite vse objekte, ki so bili znotraj polja, ali so se z oknom presekale. Označite željen objekt, in v polju Lastnosti spremenite lastnosti
 • Tipka shift - Če kliknete na določen objekt, nato držite pritisnjeno tipko Shift, pokažete na drug objekt, tretji objekt,..., dobite skupino markiranih objektov. Pritisnjena tipka Shift in klik na markirani objekt, vam ta objekt odmarkira.

Poravnave

Če imate vsaj en objekt markiran, potem nad njim pritisnite desno tipko na miški, in izberite eno od funkcij:

Uporaba predlog izrisa v aplikaciji

 • [Ime PrintLayout].Edit - odpre se vam urejevalnik
 • [Ime PrintLayout].Preview - izvede se predpogled izrisa
 • [Ime PrintLayout].Print - izvede se izris na tiskalnik
Osebna orodja