Urejevalnik simbola

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Kategorije:Razvojna orodja

Splošno

Urejevalnik simbola se uporablja za kreiranje simbolov, ki v aplikaciji prikazujejo določeno stanje objekta na podlagi vrednosti izbranega atributnega polja. Za kreiranje simbolov lahko uporabite 6 entitet in sicer pika, linija, pravokotnik, poln pravokotnik, krog, poln krog. Vsako entiteto izberete iz orodjarne in jo z pokazovanjem na gridno polje izrišete. Že izrisane entitete lahko z Brez orodja pokažete in jo zbrišete, ali na desni strani popravljete njene vrednosti, ki so različne, glede na tip objekta

Opis urejevalnika

Urejevalnik simbola ima naslednja območja:

  • Področje vnosa - je polje, kjer vnašate entitete simbola. Razmak med debelejšimi linijami predstavlja 1 cm na izrisu,
  • Lastnosti - za izbran element lahko spreminjate lastnosti, tako da jih ročno vnašate.

Tipična opravila

Postopek dela

Iz orodjarne ali s pritiskom desne tipke na miški v Področje vnosa izberete ustrezno entiteto, nakar z vlečenjem po področju vnosa, vnašamo entiteto.

Brisanje entitete

Iz orodjarne ali s pritiskom desne tipke na miški v področju vnosa izberete Brez orodja, pokažete na entiteto in pritisnite desno tipko na miški ter izberite Briši

Popravljanje lastnosti entitet

Iz orodjarne ali s pritiskom desne tipke na miški v Področju vnosa izberete Brez orodja, pokažete na entiteto, nato se z miško preselite v polje Lastnosti in popravljate lastnosti. Popravljena lastnost se pokaže vidna, ko polje ki ste ga popravili zapustite.

Spreminjanje centra simbola

Iz orodjarne ali s pritiskom desne tipke na miški v Področje vnosa izberete Center, in kliknite v Področje vnosa na mesto, kjer želite da je center simbola.

Rotacija simbola

Iz orodjarne ali s pritiskom desne tipke na miški v Področje vnosa izberete Rotiraj levo ali Rotiraj desno ali Rotiraj za poljuben kot. V primeru Rotiraj za poljuben kot vnesete v polje kot v stopinjah (-360 do +360).

Spreminjanje velikosti simbola

S pritiskom desne tipke na miški v Področje vnosa izberete Raztegni, in vnesete faktor povečave

Osebna orodja