Urejevalnik skupine uporabnikov

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Kategorije:Razvojna orodja

edit-group.jpg

Splošno o urejevalniku skupine uporabnikov

Urejevalnik skupine uporabnikov uporabljamo za ustvarjanje in spreminjanje skupin uporabnikov, s čimer omogočimo omejevanje dostopa do posameznih komponent sistema oziroma podatkov.

Urejevalnik skupine uporabnikov prikličemo tako, da v raziskovalcu enostavno dvo-kliknemo na skupino uporabnikov, ki bi jo želeli urejati. Če imamo za izbrano skupino uporabnikov dodeljeno pravico urejanja, se nam odpre urejevalnik skupine uporabnikov.

Urejanje osnovnih lastnosti skupine uporabnikov

Vsaki skupini uporabnikov lahko določimo nekaj osnovnih lastnosti, kot so ime skupine uporabnikov, komentar, pravice dostopa do skupine uporabnikov, itd.

To lahko storimo v seznamu lastnosti skupine uporabnikov, ki jih prikličemo s klikom na gumb 053.jpg, če jih še ne vidimo na ekranu.

edit-group-properties.jpg

Lastnosti skupine uporabnikov, ki jih lahko spreminjamo, so naslednje:

  • Ime (obvezno) - vsaka skupina uporabnikov mora imeti določeno unikatno ime, prek katerega se kasneje lahko sklicujemo nanjo. To ime mora biti unikatno v okviru vseh objektov v sistemu.
  • Dodatno ime (opcijsko) - skupini uporabnikov lahko določimo tudi dodatno ime, npr. okrajšano ime, ki ga lahko uporabimo za sklic enako kot osnovno ime. Tudi tu velja unikatnost imen v okviru vseh objektov v sistemu.
  • Komentar (opcijsko) - skupini uporabnikov lahko dodamo poljuben komentar.
  • Uporabljan v (opcijsko) - to lastnost lahko uporabimo za namen izvoza vseh objektov, ki se lahko uporabijo v neki aplikaciji, čeprav niso direktno uporabljeni. Vanjo vnesemo ime oz. imena aplikacij, ki uporabljajo to skupino uporabnikov, ločena pa so s podpičji. Lahko uporabimo tudi znak * za vse aplikacije.
  • Pravica vpogleda (opcijsko) - če želimo zaščititi skupino uporabnikov pred uporabo nepooblaščenim osebam, določimo pravico vpogleda le tisti skupini uporabnikov, ki skupino uporabnikov lahko uporablja.
  • Pravica urejanja (opcijsko) - če želimo zaščititi skupino uporabnikov pred spreminjanjem oz. brisanjem s strani nepooblaščenih oseb, določimo pravico urejanja le tisti skupini uporabnikov, ki skupino uporabnikov lahko spreminja oz. briše.

Ostale lastnosti skupine uporabnikov so samo informativnega značaja.

Urejanje same skupine uporabnikov

Ko smo skupini uporabnikov določili osnovne lastnosti, se lahko dejansko lotimo urejanja same skupine uporabnikov. Če območja urejanja skupine uporabnikov na ekranu ne vidimo, ga prikličemo s klikom na gumb 052.jpg.

edit-group-editor.jpgDoločajo se izbrani uporabniki iz seznama vseh uporabnikov v sistemu. Skupina je opredeljena z namenom dodelitve enakih prioritet v sistemu.

S klikom na uporabnika se določa, ali je član skupine ali ne. Vsi uporabniki, ki so označeni, so clani skupine, ostali pa ne.

Uporabnika se v sistem doda v Raziskovalcu v drevesu Uporabniki, določi se mu osnovne lastnosti (ime in dodatna imena), geslo pa si določi kasneje sam. Drugih lastnosti objekt uporabnik nima in zato zanj tudi ni posebnega urejevalnika. Nato se ga še doda v odgovarjajoče skupine.

Uporaba skupin uporabnikov

....

Osebna orodja