Urejevalnik sortiranja

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Slika:Dummy.jpg

Prednastavljeni sortirni pogoji. Izberete polje in tip sortiranja Naraščajoč ali Padajoč (od največjega do najmanjšega in obratno).

Vsebina

Tipična opravila

Definiranje novega objekta

V levo polje kliknete na desno tipko na miški in izberete Dodaj, ali pritisnite tipko Ins. Odprl se vam bo prvi objekt z imenom Default, (naslednji Nov1, Nov2, …). Nato označite objekt, pritisnete desno tipko na miški, izberite Lastnosti ali pritisnite tipko Alt-Enter. V novo okno vpišite Ime, drugo ime in komentar. Ime in drugo ime ne smeta biti enaka, in se ne smeta pojavljati v drugih objektih tekoče podatkovne plasti. Za kontrolo uporabite Preveri napake v raziskovalcu.

Kopiranje objekta

Označite željen objekt, pritisnite desno tipko na miško in izberite Kopiraj. Nato ponovno pritisnite desno tipko na miški in izberite Prilepi.

Brisanje objekta

Označite željen objekt, pritisnite desno tipko na miško in izberite Briši.

Tipi sortiranja

Naraščajoče

Sortira številke in datume od najmanjše vrednosti do največje. Besedila pa uredi po abecedi z upoštevanjem regionalnih nastavitev od A do Ž.

Padajoče

Sortira številke in datume od največje vrednosti do najmanjše. Besedila pa uredi po abecedi z upoštevanjem regionalnih nastavitev od Ž do A.

Naravno naraščajoče

Sortira številke in datume od najmanjše vrednosti do največje.

Besedila pa uredi po abecedi z upoštevanjem regionalnih nastavitev od A do Ž. Posebnost tega urejanja je v tem, da številke, ki so v delu besedila, obravnava kot številke in pravilno postavi tekst A8 pred tekst A10, kar navadno sortiranje ne naredi. Poleg tega pa tudi ignorira naslednje separatorje.

presledek, /, \, -, +, _, ., vejica, :, (, )

Naravno padajoče

Sortira številke in datume od največje vrednosti do najmanjše.

Besedila pa uredi po abecedi z upoštevanjem regionalnih nastavitev od Ž do A. Posebnost tega urejanja je v tem, da številke, ki so v delu besedila, obravnava kot številke in pravilno postavi tekst A8 za tekst A10, kar navadno sortiranje ne naredi.


Primeri naravnega sortiranja

Očitni primeri tega sortiranja so:

Parcele
Nesortirano Sortirano Naravno
100/12   100/12  99/12
99/12    100/9   100/9
100/9    99/12   100/12
Naslovi
Nesortirano  Sortirano   Naravno
Dunajska 102 Dunajska 102 Dunajska 2a
Dunajska 77  Dunajska 2a  Dunajska 77
Dunajska 2a  Dunajska 77  Dunajska 102
Osebna orodja