Urejevalnik tabele

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Kategorije:Razvojna orodja

Urejevalnik_tabele.jpg

Opozorilo

Tabele so zastarele. V zadnjem času namesto uporabe tabel priporočamo uporabo:

  • tekstovnih virtualnih polj pri določanju polja, ali pa
  • indeksov v podatkovnih plasteh.

Splošno o tabelah

Tabela predstavlja podatke v tabelarični obliki. Tu gre predvsem za podatke, ki niso geokodirani in jih iz tega razloga ne moremo uporabiti v podatkovnih plasteh.

Tipično so to šifranti, kar pomeni, da vsak podatek (vrstica) vsebuje nek ključ kot tudi vrednost, ki je vezana na ta ključ.

  • Ključ je kolona (lahko jih je tudi več), ki služi za povezavo. Vrednosti v ključu morajo biti celoštevilčne, ključi pa se ne smejo ponavljati.
  • Vrednost je kolona (lahko jih je tudi več), ki določa vrednost za posamezni ključ. Vsebuje lahko poljubno besedilo.

Primeri tabel

Tipičen šifrant: en ključ, ena vrednost

Šifra materiala Naziv materiala
0 (neznan material)
1 beton
2 železo

Razširjen šifrant : en ključ, več vrednosti

Ključi Vrednosti
Šifra materiala Naziv materiala Barva izrisa Tip linije
0 (neznan material) 000000 polna
1 beton 0000FF črtkana
2 železo 7F7F7F pikčasta

Klasičen šifrant ulic: trije ključi, ena vrednost

Ključi Vrednosti
Šifra občine Šifra naselja Šifra ulice Naziv ulice
33 1 144 Slovenska cesta
33 1 223 Dunajska cesta
33 1 401 Tržaška cesta
... ... ... ...

Uporaba tabel

Tabele se uporabljajo za relacijsko povezavo povezavo določenega polja (ali polj) v plasti, ki na podlagi celoštevilčne kolone izpisuje v to polje ustrezno vrednost, kar je praktično za vrednosti, ki so s šifro nedvoumno določena, ali za konstantna polja, ki se redko spreminjajo. Tabele so praktične v primerih šifrantov (naprimer Vrsta materiala, 1-beton, 2-železo, …), v imenih in šifrah občin, katastrskih občin, ulic, izrisov na podlagi vrednosti,... V tabeli nastopata dva tipa vrednosti in sicer:

V željeni podatkovni plasti v koloni Relacija definirate tabelo, ki je vezana na to polje, polje, ki se veže, in polje, ki se izpisuje.

Oblikovanje strukture tabele

Dodajanje ključa

Pritisnite desno tipko na miški v imenu stolpca Ključ in izberite Vrini ključ/vrednost. Dobite nov stolpec z imenom Nov ključ.

Preimenovanje ključa

Pritisnite desno tipko na miški v imenu stolpca Ključ, ki ga želite preimenovati in izberite Preimenuj ključ/vrednost. Pojavi se vam vnosni dialog, v katerega vpišete novo ime ključa.

Brisanje ključa

Pritisnite desno tipko na miški v imenu stolpca Ključ, ki ga želite zbrisati in izberite Briši ključ/vrednost.

Dodajanje vrednosti

Pritisnite desno tipko na miški v imenu stolpca Vrednost in izberite Insert key/value. Dobite nov stolpec z imenom Nova vrednost.

Preimenovanje vrednosti

Pritisnite desno tipko na miški v imenu stolpca Vrednost, ki ga želite preimenovati in izberite Preimenuj ključ/vrednost. Pojavi se vam vnosni dialog, v katerega vpišete novo ime stolpca Vrednost.

Brisanje vrednosti

Pritisnite desno tipko na miški v imenu stolpca Vrednost, ki ga želite zbrisati in izberite Briši ključ/vrednost.

Ročni zajem podatkov v tabelo

V urejevalniku tabele ročno vnašamo podatke v tabelo. Ko končamo, ne pozabimo tabele shraniti.

Uvoz podatkov v tabelo

V raziskovalcu desno-kliknete na ustrezno tabelo in iz menija izberite Uvoz.

Odpre se vam novo okno, kjer lahko izbirate med naslednjimi formati uvoza:

  • ASCII datoteka (polja ločena z vejico)
  • ASCII datoteka (polja konstantne širine)
  • ODBC vir podatkov

Vrstica z imeni polj je opcijska nastavitev za ASCII datoteko.

  • Z določitev povezave vežete vhodne podatke s strukturo tabele če je tip datoteke, katerih podatki so ločeni z vejico. Če pa so polja konstantne širine, potem z klikom na Pregled definirate razmike
  • Pri ODBC vir podatkov pa morate opredeliti ODBC bazo in tabelo, ter povezave polj
  • S klikom na Uvoz se izvede uvoz podatkov v tabelo
Osebna orodja