Urejevalnik tematike

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Kategorije:Razvojna orodja

Splošno

Urejevalnik tematike se uporablja za preddefiniranje seznamov tem, ki se rišejo v aplikaciji. Vsaka tematika je samostojen objekt, in kot taka nastopa neodvisno od drugih tematik, enovito ali pa skupaj z dodanimi listami. Ali drugače povedano, kar boste opredelili v tematiki, se riše neodvisno od drugih tematik. Konstruirano tematiko lahko kasneje v aplikaciji spreminjate in shranjujete.

Opis urejevalnika

Urejevalnik tematike ima naslednja območja:

 • Tematika - je polje, kjer vnašate, premikate in brišete elemente tematike ki ste jih izbrali iz Menija po kliku na desno tipko na miški (Vrini).
 • Lastnosti - za označeni objekt tematike lahko manuelno popravljate lastnosti. Vsak objekt ima različne lastnosti, najpogostejše pa so Podatkovna plast, Pogoj izrisa, Barva, Nabor, …Za detajle glej Tematika. Vse lastnosti lahko kasneje v aplikaciji spreminjate. (Glej Kaj je aplikacija)
  • Ime - Ime elementa tematike, ki se bo izpisovala v Tematiki v aplikaciji. Če imena ni potem se bo v Tematiki izpisovalo ime plasti
  • Dodatna imena - Kratko ime elementa tematike, ki je praktično pri uporabi ali sklicevanju na element v SDMS Basic jeziku.
  • Komentar - Opis ali komentar elementa tematike
  • Podatkovna plast - izbor imena layerja, za katerega se riše tema
  • Vključen - izbor ali je tema vidna ali ne
  • Legenda - izbor vidnosti legende
  • Informacije - izbor katere vrednosti polj izbranega layerja se izpisujejo pod temo v Tematiki, pri premiku miške na karti čez izrisano temo
  • Za ostale lastnosti glej Urejanje teme.

Tipična opravila

Dodajanje teme

V polju Tematike pritisnite desno tipko na miški, izberite Vrini in eno od možnih tem, ter podatkovno plast iz katerega se riše tema.

Spreminjanje lastnosti teme

Označite željen objekt, in izberite Lastnosti.

Brisanje teme

Označite željen objekt, pritisnite desno tipko na miško in izberite Briši.

Spreminjanje vrstnega reda izrisa

Objekti se rišejo po vrstnem redu iz Tematike. Za spreminjanje vrstnega reda označite izbrano entiteto, in jo s pridržanim levim gumbom na miški, premaknite na želeno mesto.

Uporaba tematik v aplikaciji

V aplikaciji na desni strani je seznam tem, ki so del tematike. Teme opredeljujejo kateri podatki in na kakšen način se izrisujejo v aplikacijo. Vsak tema je vezana na podatkovno plast in se lahko pojavlja v aplikaciji večkrat, enaka ali različna. S klikom na desno tipko (Dodaj temo) v prazni del tematike, dodajate posamezne teme, ki so lahko poligon, polyline, Simbol, besedilo, rastrska karta, Tortni graf, Stolpčni graf ali Objekt.

Pri vpisovanju atributnih polj morajo biti imena polj v oglatih oklepajih [], imena polj ali vrednosti entitet polj lahko izberete iz seznama polj ali vrednosti entitet tako da izvedete dvojni klik na polje, ki se bo zapisalo na mestu kurzorja. Enojni pogoji so lahko brez oklepajev, dvojni ali večkratni pa morajo biti v oklepajih. Primer:(Scale < 5000) And (Scale > 1000).

vsak pogoj je lahko pisan v SDMS Basicu, vendar za kompleksnejše pogoje priporočamo da so zapisani kot procedura, ki se s tega mesta kliče s parametri. Primer: ParcVPod ([PARCST]). ParcVPod je procedura, ki pretvarja numerični zapis parcele v alfanumerični s poddelilko. PARCST=018490008, rezultat=1849/8.

Vsako nastavitev shranite pod vnesenim imenom, tako da lahko kasneje določen načini izrisa izberete iz grupe predhodno definiranih.

Tip teme Entitete Opis Vrednosti Primer
Če Vse Riši pod pogojem True, False, pogoj
[Površina].asNumber > 100
Barva Hatch color, Line color, Fore color, Back color, Background Text, Symbol, Object,Polygon, Polyline. Raster Riši v izbrani barvi Ime barve ali pa heksadecimalni RGB zapis barve (npr. $FF00FF)
If Scale < 2000 Then
 Result = Green
Else
 Result = Blue
EndIf
Polje Text Izpiši izbrano polje Vrednost polja
[PARCST].asString
Nabor znakov Text Ime nabora Ime nabora znakov
If Scale < 2000 Then
 Result = "Arial"
Else
 Result = "Arial Black"
EndIf
Velikost znakov Text Velikost teksta Numerično
AtScale ( 1000 , 1 )
Kot izpisa Text Naklon izrisa texta Numerično
30
Horizontalna poravnava Text, Object Horizontalna poravnava Levo, Center, Desno
Center
Vertikalna poravnava Text, Object Vertikalna poravnava Top, Bottom, Center
Center
Horizontalni odmik Text, Objekt, Simbol Horizontalni odmik Numerično
0.5
Vertikalni odmik Text, Objekt, Simbol Vertikalni odmik Numerično
0.5
Način polnjenja Text, Raster Način izrisa Transparentno, neprozorno
Transparentno
Tip šrafure Polygon Tip polnjenja Ime šrafure
Select Case [Povrsina]
 Case 0..199.99
  Result = [Fill002]
 Case 200..499.99
  Result = [Fill003]
 Case 500..999.99
  Result = [Fill004]
 CaseElse
  Result = [Fill000]
EndSelect
Velikost Symbol, Object Faktor izrisa Numerično
1
Kot Symbol Naklon izrisa Numerično (0-360)
45
Objekt Object Ime objekta, ki naj se riše Textualno
DataPath + [Ikona].asString
Ime karte Raster Ime rastra, ki naj se riše Textualno
DataPath + [Karta].asString
Tip linije Polyline Tip linije Ime linije
Result = [LINE001]
If [Pol].asNumber < 200 Then
 Result = [LINE002]
EndIf
Debelina linije Polyline Debelina linije Numerično
0.02
Osebna orodja