Zagonski parametri

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Vsebina

Uporaba zagonskih parametrov

Za vsak parameter se uporabijo nastavitve v naslednjem vrstnem redu:

 • Privzeta vrednost
 • Vrednost iz registry na mapi \Startup\Client\
 • Vrednost iz ini datoteke
 • Vrednost iz ukazne vrstice

V basicu imamo ukaz StartupParameter (Parameter As String) As String, s katerim lahko dobimo vrednost poljubnega parametra ob zagonu programa. Ni omejeno samo na vnaprej določene parametre ampak lahko uporabi poljubne parametre, le da so v obliki -parameter=vrednost

V primeru uporabe iz ukazne vrstice je treba paziti na presledke v vrednosti. Če imamo presledek v recimo uporabniškem imenu, je potrebno cel parameter dati v dvojne narekovaje.

"-username=Aleš Trtnik"

Lokacija

Ini

Lahko se navede alternativna ini datoteka z zagonskimi parametri. Privzeto se uporabi datoteka ImePrograma.Ini. Ta parameter se lahko uporabi le iz ukazne vrstice.

-ini=test.ini

Path

Lahko se navede pot do baza podatkov. Privzeto se uporabi mapa Database.

-path=C:\temp\TestnaBaza

SplashImage

Lahko se navede pot do slike ob nalaganju programa. Privzeto se uporabi Splash.jpg datoteka na mapi baze podatkov, če je tam ni, se uporabi Splash.jpg iz mape programa. Če pa je določen parameter, pa se uporabi navedena slika.

-splashimage=C:\Splash.jpg

Avtomatska prijava

Slot

Vpiše se lahko licenca, ki se uporabi ob prijavi.

-slot=Toolkit

UserName

Navede se uporabniško ime, ki se pojavi v prijavnem oknu.

-username=Administrator

Password

Če se navede geslo uporabnika, se zgodi avtomatska prijava v program.

-password=Geslo

Licenciranje programa

Register

Pri instalaciji programa s programsko zaščito se uporabi ta parameter. Ta ukaz pošlje na naš strežnik identifikacijo računalnika za možnost izvedbe programske zaščite.

-register=ImeStranke

Licence

S tem parametrom se dobi LIC datoteko, ki vsebuje podatke o dovoljenih licencah za stranko. Če se uporablja zaščitni ključ to ni potrebno uporabiti, lahko pa se.

-licence=301

Protection

s tem parametrom se instalira plavajočo licenco na poljuben računalnik.

-protection=floating

Zagon basica

Execute

Določi kodo, ki se izvede po zagonu programa oziroma če je program že zagnan, se koda samo izvede in se ne zažene ponovno. Izvede se po OnCreated rutini aplikacije.

-execute=RunFunction

StartBefore

Določi kodo, ki se izvede po zagonu programa pred odpiranjem privzete aplikacije. Če je ta parameter nastavljen, se ne odpre privzeta aplikacija.

-StartBefore=[Aplikacija].Open

StartAfterCreate

Določi kodo, ki se vedno izvede po zagonu programa. Izvede se pred OnCreated rutino aplikacije.

-StartAfterCreate="TilePath = 'r:\tiles\' PyramidPath='r:\pyramids\'"

StartAfterCreated

Določi kodo, ki se vedno izvede po zagonu programa. Izvede se po OnCreated rutini aplikacije. Tu je program že popolnoma inicializiran.

-StartAfterCreated="Message ('Pozor', 'Danes se bo izvajala administracija sistema')"

Start

Določi kodo, ki se izvede po zagonu programa, če ni določena privzeta aplikacija. Parameter je zaradi kompatibilnosti in naj se nebi uporabljal.

-start=[Aplikacija].Open

Razno

Proxy

Določi se lahko proxy strežnik, preko katerega ima program odprto pot do spleta. Parametri so IP,Port,Username,Password ločeni vejico. Lahko sta le 2 parametra ali pa vsi štirje.

-proxy=192.168.10.1,80
-proxy=proxyserver,8080,Internet,Geslo

DebugLog

Tu se določi, kaj program logira v log datoteke. Skupine so ločene z vejicami. Privzeto se uporabi te skupine: wwwreq,wwwres,wwwpar,wwwtim,usrmsg,errmsg,debug.

-debuglog=wwwreq,wwwres,wwwpar,wwwtim,usrmsg,errmsg,debug,qtlog
 • wwwreq -
 • wwwres -
 • wwwpar -
 • wwwtim -
 • usrmsg -
 • errmsg -
 • debug -

KeepLogFiles

Določi se koliko stare log datoteke avtomatsko briše. Privzeta vrednost je 45 dni, lahko pa se nastavi poljubno vrednost dni. Če še nastavi na * pa pomeni, da se stare log datoteke sploh ne brišejo. V večuporabniškem okolju je nujno ta parameter nastaviti v database server, web server in v client.

-KeepLogFiles=45 // privzeto
-KeepLogFiles=*  // Ni brisanja datotek
-KeepLogFiles=90 // briše starejše kot 3 mesece

Webserver

Webserver uporablja vse že prej naštete parametre. Dodani pa so naslednji. Za web server je priporočljivo vse parametre vpisati v ini datoteko.

Dependencies

Tu se določi odvisnost od drugih servisov, da se ne more webserver zagnati pred database serverjem. Ta parameter je potrebno vnesti pred instalacijo.

dependencies=sdmsds

Servicename

Privzeto ime servisa je sdmsws. Za primer večih strežnikov na istem računalniku pa se lahko določi drugačno ime. Ta parameter je potrebno vnesti pred instalacijo.

servicename=sdmsws

Module

Določi modul z basic kodo, ki servira spletne poizvedbe oziroma izvaja procese v Automation strežniku.

module=webserver

Port

Določi se lahko port, na katerem program posluša kot spletni strežnik.

port=80

HTTPLog

Če se nastavi na prazno, se http zahteve ne logirajo.

HTTPLog=   // izklopi logiranje

HTTPLogPrefix

Lahko se doda predpono ali mapo za logiranje HTTP zahtev.

HTTPLogPrefix=www   // doda datumu predpono www
HTTPLogPrefix=S1\   // zapisuje loge na podmapo

Dataserver

Dependencies

Tu se določi odvisnost od drugih servisov, da se ne more servis zagnati pred drugim servisom. Ta parameter je potrebno vnesti pred instalacijo. Zaenkrat v bistvu ni potreben.

dependencies=network

Servicename

Privzeto ime servisa je sdmsds. Za primer večih strežnikov na istem računalniku pa se lahko določi drugačno ime. Ta parameter je potrebno vnesti pred instalacijo.

servicename=sdmsds

Priklop

ConnectionPort

Privzeta vrata so 2350. Za primer večih strežnikov na istem računalniku pa se lahko določi druga vrata.

ConnectionPort=2350

Osveževanje

UpdateHour // 0-23
UpdateDays // * ali 1-7,...
UpdateWeeks // * ali 1-5,...
UpdateMonths // * ali 1-12,...

UpdateWSEN
UpdateWSEN1
UpdateWSEN2
UpdateCLEN
UpdateCLSI
UpdateCLSI1
UpdateCLSI2
UpdateCLHR
Osebna orodja